วันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ครบรอบ 90 ปี 'อำนวยศิลป์' สมาคม นร.เก่า จัดเฟ้นหา 'คนดี ศรีอำนวยศิลป์'

สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ เปิดโครงการคนดี ศรีอำนวยศิลป์ เนื่องในวาระโรงเรียนอำนวยศิลป์ครบ 90 ปี โดยคัดเลือกนักเรียนเก่าที่ประสบความสำเร็จและสร้างคุณูปการต่อประเทศ มี 'อานันท์ ปันยารชุน' เป็นประธานในการคัดเลือก...

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ ร่วมกับมูลนิธินักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ และโรงเรียนอำนวยศิลป์ ร่วมแถลงเปิดโครงการคนดี ศรีอำนวยศิลป์ โดยคัดเลือกนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ที่ประสบความสำเร็จ และสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติ เนื่องในวาระที่โรงเรียนอำนวยศิลป์ครบรอบการก่อตั้ง 90 ปี ในปี 2559 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม พร้อมเปิดตัวกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง 7 ท่าน โดยมีนายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานในการคัดเลือก

นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี กล่าวเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวว่า ในวาระครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนอำนวยศิลป์ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เวลาที่ผ่านมาได้ผลิตทรัพยากรบุคคลในด้านต่างๆ และนำความรู้มาพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง ในฐานะนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ และประธานกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ที่คัดเลือกบุคคลทั้ง 90 ท่าน เชื่อว่าบุคคลเหล่านี้จะมีส่วนในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะทุกวันนี้ประเทศกำลังต้องการบุคคลที่มีความรู้ และจิตสาธารณะ เพื่อเข้าร่วมผลักดันประเทศให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ด้าน นายสมบัติ อนันตรัมพร ประธานโครงการคนดี ศรีอำนวยศิลป์ ให้รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการว่า จะคัดเลือกบุคคล 3 ประเภท ได้แก่ กลุ่มข้าราชการ กลุ่มเอกชน และกลุ่มผู้ประสบความสำเร็จและสร้างคุณประโยชน์ ซึ่งต้องเป็นบุคคลที่ยังดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบัน โดยสามารถเสนอรายชื่อผ่านทางอีเมล์ khondee.ans@gmail.com หรือทางสมาคมศิษย์เก่าอำนวยศิลป์ และทางชมรมภาคอำนวยศิลป์ทั่วประเทศ ทั้งนี้จะมีการมอบรางวัลใน วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ ซึ่งเป็นวันครบรอบ 90 ปี ของโรงเรียนอำนวยศิลป์เช่นเดียวกัน.

สมาคมนักเรียนเก่าอำนวยศิลป์ เปิดโครงการคนดี ศรีอำนวยศิลป์ เนื่องในวาระโรงเรียนอำนวยศิลป์ครบ 90 ปี โดยคัดเลือกนักเรียนเก่าที่ประสบความสำเร็จและสร้างคุณูปการต่อประเทศ ทั้งนี้นายอานันท์ ปันยารชุน เป็นประธานในการคัดเลือก... 9 ก.พ. 2559 17:28 ไทยรัฐ