วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สนช. เคาะ 3 เรื่อง ส่ง กรธ. ท้วงเนื้อหา รธน.

สนช.ท้วงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ไม่เอา ส.ว.เลือกตั้งทางอ้อม ยืนกรานยึดรูปแบบ ส.ว.สรรหา แต่ให้เพิ่มที่มาคณะกรรมการสรรหาให้ครอบคลุมมากขึ้น

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 ที่รัฐสภา นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะและรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวว่า ขณะนี้ กมธ.ได้สรุปประเด็นเบื้องต้น ที่จะเสนอให้ปรับปรุงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญต่อ กรธ.ใน 3 ประเด็น คือ 1.ระบบเลือกตั้ง ส.ส. ที่ กมธ.เสนอให้ใช้ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วนผสมเป็นเขตใหญ่ เบอร์เดียว 2.ที่มา ส.ว. แบบเลือกตั้งทางอ้อม จาก 20 กลุ่มอาชีพ ที่ กมธ.เสนอให้ ส.ว.มาจากการสรรหาทั้งหมด โดยให้เพิ่มกรรมการสรรหาให้มีจำนวนมากขึ้น 3.ที่มานายกรัฐมนตรี ที่ กมธ.ไม่เห็นด้วยกับแนวทางของ กรธ.ที่ให้พรรคการเมืองเปิดเผยรายชื่อนายกรัฐมนตรี 3 คน ให้ประชาชนทราบล่วงหน้า เนื่องจากเห็นควรให้การเสนอชื่อนายกฯ เป็นของพรรคการเมืองเสียงข้างมากในสภาฯ โดยจะเสนอคนเป็น ส.ส.หรือไม่เป็น ส.ส.ให้เป็นนายกรัฐมนตรี ก็ได้หลังจากนี้ กมธ.จะสรุปประเด็นที่จะเสนอขอแก้ไขที่เหลืออยู่ ก่อนส่งให้ที่ประชุม สนช. พิจารณาให้ความเห็นชอบอีกครั้งในวันที่ 12 ก.พ. 59 เพื่อส่งต่อให้ กรธ.พิจารณาภายในวันที่ 15 ก.พ.59 ต่อไป.

สนช.ท้วงเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญ ไม่เอา ส.ว.เลือกตั้งทางอ้อม ยืนกรานยึดรูปแบบ ส.ว.สรรหา แต่ให้เพิ่มที่มาคณะกรรมการสรรหาให้ครอบคลุมมากขึ้น ... 9 ก.พ. 2559 17:26 ไทยรัฐ