วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คสช.เดินหน้าจัดระเบียบสังคม เร่งสร้างการรับรู้ ร่าง รธน.

คสช. เร่งสร้างการรับรู้ร่าง รธน. และรับฟังทุกข้อสงสัยเพื่อส่งต่อให้ กรธ. ชี้แจง ขณะเดียวกันเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและหนุนนโยบายรัฐช่วยแล้ง พร้อมคุมเข้มไม่ให้มีการลักลอบนำพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่พื้นที่ หวั่นกระทบเกษตรกรไทย...

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 ที่กองบัญชาการกองทัพบก พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ.เผยการประชุมสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (เลขาฯ คสช.) ว่า การประชุมในวันนี้ มี พล.อ.ธีรชัย นาควานิช เลขาฯ คสช. เป็นประธานการประชุมสำนักงานเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยได้กล่าวชื่นชมการทำงานร่วมกันของพลเรือน ตำรวจ ทหาร ตามนโยบายของรัฐบาลในทุกเรื่อง และมีผลงานปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทำให้ประชาชนสัมผัสได้ว่าข้าราชการและรัฐบาลมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ในการดูแลและช่วยเหลือ รวมทั้งแก้ไขปัญหาของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยให้ดำรงความทุ่มเทเหล่านี้เพื่อประชาชนต่อไป พร้อมกับให้ทุกส่วนช่วยกันนำเสนอความเดือดร้อนของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่าย ทุกพื้นที่ ให้สาธารณะได้รับทราบ แล้วนำไปสู่การแก้ไขปัญหานั้นอย่างยั่งยืนตามกลไกของภาครัฐ หรือการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

"โดย ผบ.ทบ.ได้สั่งการให้เข้าช่วยเหลือชาวมอแกนในพื้นที่เกาะเหลา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.ระนอง ซึ่งศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดระนอง ได้ร่วมกับกรมทหารราบที่ 25 เข้าดูแลทันที ได้นำเครื่องอุปโภค บริโภค ไปมอบให้และได้มีการหารือร่วมกันที่จะแก้ไขปัญหาในทุกเรื่องอย่างเป็นระบบ ครอบคลุมทั้งเรื่องการไม่มีบัตรประชาชน คุณภาพชีวิต ขาดแคลนเครื่องมือประกอบอาชีพ การศึกษา เป็นต้น โดยทางจังหวัดระนองจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะประสานการช่วยเหลือทั้งระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว ให้ครอบคลุมทั้งเรื่องความต้องการและทางด้านกฎหมาย เพื่อให้ชาวมอแกนมีความมั่นคงและยั่งยืนในวิถีชีวิตชาวเลต่อไป ซึ่งการช่วยเหลือชาวมอแกนดังกล่าว นับเป็นตัวอย่างหนึ่งที่ทุกส่วนของ คสช. จะเร่งดำเนินการในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเลขาธิการคณะรักษาความสงบแห่งชาติ" พ.อ.หญิงศิริจันทร์ กล่าว

รองโฆษก คสช. กล่าวด้วยว่า พล.อ.ธีรชัย ยังได้กล่าวการประชุมวันนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินงานของ คสช. เพื่อสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในหลายด้าน อาทิ สนับสนุนการรับซื้อยางพาราจากเกษตรกรรายย่อย ซึ่งรับซื้อยางไปแล้วทั้งสิ้น 1.19 ล้านกิโลกรัม การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งอย่างยั่งยืน โดยร่วมกับส่วนราชการและประชาชน เข้ากำจัดผักตบชวาใน 42 จังหวัด กำจัดผักตบชวาได้ถึง 314,848 ลูกบาศก์เมตร, การขุดลอกแก้มลิงใน 5 จังหวัดภาคอีสานเพื่อกักเก็บน้ำก่อนไหลเข้าสู่แม่น้ำระหว่างประเทศ จำนวน 11 โครงการ มีความคืบหน้าร้อยละ 65, การแก้ปัญหาภัยแล้งระยะเร่งด่วน โดยขุดบ่อน้ำขนาดเล็กใน 5 จังหวัดภาคกลาง จำนวน 52 แผนงาน ขณะนี้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว, โครงการหยุดภัยแล้งด้วยแสงอาทิตย์ใน 23 พื้นที่เป้าหมายของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะนี้ดำเนินการเสร็จแล้ว 15 พื้นที่ และล่าสุดการบริหารจัดการสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำลำน้ำสาธารณะ (คลองลาดพร้าว) ซึ่งจากการลงพื้นที่ของกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อสร้างความการรับรู้ให้กับประชาชน โดยได้รับความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี ทำให้มีความคืบหน้าของแผนงานอย่างต่อเนื่อง และในวันที่ 10 ก.พ. 59 จะมีพิธีเปิดงานตอกเสาเข็มปฐมฤกษ์โครงการก่อสร้างเขื่อน คสล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว เป็นระยะแรก ระยะทาง 8 กิโลเมตร

"เลขาฯ คสช.ได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย บูรณาการร่วมกับตำรวจ เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการป้องปรามและขจัดปัญหาผู้มีอิทธิพล ของผิดกฎหมาย อาวุธสงคราม โดยใช้ทุกมาตรการทั้งด้านการข่าว และการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสร้างให้สังคมมีความปลอดภัย นอกจากนี้ท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้าน ที่บางส่วนได้ถูกลักลอบเข้ามาสู่พื้นที่ตอนใน ซึ่งอาจส่งผลต่อราคาพืชผลของเกษตรกรไทย ได้กำชับให้กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยเข้มงวดในมาตรการป้องกันกำกับดูแลมิให้มีการลักลอบนำเอาพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านออกนอกพื้นที่ชายแดน หรือนอกพื้นที่ที่ได้รับอนุญาต หากตรวจพบให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที พร้อมทั้งมอบให้ส่วนที่เกี่ยวข้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าหารือกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ และร่วมกันกำหนดมาตรการป้องกันให้มีประสิทธิภาพที่สุด เพื่อเป็นการดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรไทยอีกทางหนึ่ง".

คสช.เร่งสร้างการรับรู้ร่าง รธน. และรับฟังทุกข้อสงสัยเพื่อส่งต่อให้ กรธ.ชี้แจง ขณะเดียวกันเดินหน้าจัดระเบียบสังคมและหนุนนโยบายรัฐช่วยแล้ง พร้อมคุมเข้มไม่ให้มีการลักลอบนำพืชผลทางการเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่พื้นที่ตอนในหวั 9 ก.พ. 2559 17:19 ไทยรัฐ