วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก คสช.วอนทุกฝ่ายเสนอความเห็นร่าง รธน. ในมุมเหมาะสม

สร้างความเข้าใจ!! โฆษก คสช. ขอบคุณการแสดงความคิดเห็นต่อร่าง รธน. อย่างสร้างสรรค์ เชิญชวนประชาชนศึกษาเนื้อหาร่าง รธน.พร้อมขอความร่วมมือบางฝ่ายเสนอความเห็นต่างในมุมที่เหมาะสม...

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59  พ.อ.วินธัย สุวารี โฆษก คสช. กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณที่หลายฝ่ายมีการแสดงความเห็นต่อร่างรัฐธรรมนูญในมุมต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ ภายใต้วิธีการอย่างเหมาะสม สอดคล้องแนวทางสนับสนุนให้เกิดบรรยากาศของการเดินหน้าประเทศอย่างแท้จริง และยังคงอยากเชิญชวนให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ศึกษาในเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญ ได้มาทำการศึกษาร่วมกัน ซึ่งในทุกๆ ความเห็น ที่มีต่อร่างรัฐธรรมนูญทางคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คงจะได้เก็บเป็นข้อมูล เพื่อนำไปพิจารณาต่อไป อยากขอความร่วมมือในบางบุคคลบางความเห็นได้ปรับรูปแบบ และวิธีการนำเสนอให้เป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ภายใต้กรอบหรือภายใต้สมมติฐานที่เหมาะสม อีกทั้งไม่นำบางเรื่องบางความเห็นที่แตกต่างต่างกัน มาบิดเบือนขยายผลในมุมที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม ซึ่งเชื่อว่าสุดท้ายหลักสำคัญในการพิจารณาของสังคม ทุกคนคงจะมองไปที่ประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ และประชาชนส่วนรวมเป็นหลัก

พ.อ.วินธัย กล่าวว่า นอกจากนี้ ในเรื่องการสร้างการรับรู้ต่อร่างรัฐธรรมนูญนั้น คสช. ได้สนับสนุนให้ประชาชนมีความเข้าใจในสาระของร่างรัฐธรรมนูญอย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้กลไกที่มีอยู่ อาทิ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย ศูนย์ปรองดอง ศูนย์ดำรงธรรม รวมทั้ง รด.จิตอาสา มุ่งหวังให้ประชาชนมีความรู้ มีข้อมูลพื้นฐาน เพื่อนำไปสู่การลงประชามติ ในขณะเดียวกันในระหว่างนี้หากพบว่ามีประเด็นใดที่เป็นข้อสงสัยของประชาชน คสช. จะรวบรวมส่งต่อไปยังรัฐบาลและกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อชี้แจงไขข้อข้องใจผ่านช่องทางสาธารณะ โดยเฉพาะใน "รายการแกะกล่อง...รัฐธรรมนูญใหม่" เพื่อสร้างความเข้าใจให้ประชาชนยิ่งขึ้น และป้องกันการนำไปบิดเบือนให้เกิดความเข้าใจผิด.

สร้างความเข้าใจ!! โฆษก คสช.ขอบคุณการแสดงความคิดเห็นต่อร่าง รธน. อย่างสร้างสรรค์ เชิญชวนประชาชนศึกษาเนื้อหาร่าง รธน.พร้อมขอความร่วมมือบางฝ่ายเสนอความเห็นต่างในมุมที่เหมาะสม... 9 ก.พ. 2559 17:02 ไทยรัฐ