วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กกต. ปัด รด. จิตอาสา ชี้นำ ปชช. ทำประชามติ

กกต. แจง รด. ช่วยรณรงค์ทำประชามติ ไม่ชี้นำประชาชน ระบุ นศท. มีจิตอาสา ช่วยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เผย กกต. เป็นฝ่ายขอความร่วมมือไปเอง

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 นายประวิช รัตนเพียร กกต. ด้านการมีส่วนร่วม กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลหรือ คสช.ให้นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) มาช่วยรณรงค์การออกเสียงประชามติ ซึ่งเกรงว่าจะเป็นการชี้นำหรือกดดันประชาชน ผู้ที่จะไปออกเสียงประชามตินั้น กกต. พิจารณาเห็นว่า การที่รัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว (2557) ได้กำหนดให้ กกต. มีหน้าที่ต้องเผยแพร่สาระสำคัญ ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง รวมถึงกระบวนการขั้นตอนในการออกเสียงประชามติที่ถูกต้อง

ด้วยเหตุนี้ กกต. จึงได้ขอความร่วมมือจากหน่วยบัญชาการอาสารักษาดินแดน ซึ่งมีโครงการ รด. จิตอาสา มาร่วมกันทำประโยชน์เพื่อบ้านเมืองอีกลักษณะหนึ่ง เมื่อประชาชนเข้าใจจะตัดสินใจ อย่างไรก็เป็นไปโดยอิสระ สาระสำคัญก็เป็นกลาง จะว่าไปชี้นำได้อย่างไร เราเองเสียอีกต้องขอขอบคุณ รด. ด้วยซ้ำที่เห็นความสำคัญของการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย ที่ยอมเสียสละออกมาช่วยรณรงค์การออกเสียงประชามติในครั้งนี้ ในวันออกเสียงประชามติ กกต. ยังจะขอให้น้องๆ รด. จิตอาสาเหล่านี้ ยังจะไปช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่ผู้ไปใช้สิทธิบริเวณหน้าหน่วย เพื่อช่วยเหลือ ผู้พิการ คุณตา คุณยาย ผู้สูงอายุ เหมือนกับที่ลูกเสืออาสา กกต. ทำมาแล้ว ไม่เห็นจะมีอะไรที่เสียหายเลย ไม่ใช่ไม่เคยทำ.

กกต. แจง รด. ช่วยรณรงค์ทำประชามติ ไม่ชี้นำประชาชน ระบุ นศท. มีจิตอาสา ช่วยส่งเสริมระบอบประชาธิปไตย เผย กกต. เป็นฝ่ายขอความร่วมมือไปเอง 9 ก.พ. 2559 16:47 ไทยรัฐ