วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยำร่างฯ วันที่ 2 !! สปท. ห่วงร่าง ก.ม.ลูก ยืดเยื้อ ลากยาว ลต.ถึง เม.ย. 61

สปท. ยำต่อ อภิปรายร่าง รธน. วันที่สอง ห่วงกระบวนการร่างกฎหมายลูกยืดเยื้อร่วม 1 ปี ลากยาววันเลือกตั้งถึงเดือน เม.ย.61 ติงระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวสุดสับสน ขอเปิดช่องตรวจสอบการทำงานศาลรัฐธรรมนูญ

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 ที่รัฐสภามีการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) โดยมี ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธาน สปท. ทำหน้าที่ประธานการประชุม เพื่ออภิปรายแสดงความเห็นร่างรัฐธรรมนูญของ กรธ. เป็นวันที่สอง โดยที่ประชุมเริ่มอภิปรายความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ เริ่มจากคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านพลังงาน โดย นายคุรุจิต นาครทรรพ ประธาน กมธ. อภิปรายว่า เป็นห่วงกรณีให้พรรคการเมืองเสนอรายชื่อผู้เป็นนายกรัฐมนตรีล่วงหน้า 3 คน ซึ่ง กรธ. ควรกำหนดให้ชัดเจนว่า หากเป็นกรณีนายกฯ มาจาก ส.ส. ต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกินกึ่งหนึ่งของสภาฯ แต่หากเป็นกรณีนายกฯ คนนอก ต้องได้รับเสียง 2 ใน 3 ของสภาฯ ขึ้นไป ส่วนการเพิ่มอำนาจให้ศาลรัฐธรรมนูญนั้น ควรมีกระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญด้วย เพื่อไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญมีหน้าที่เขียนรัฐธรรมนูญเสียเอง

พล.อ.เลิศรัตน์ รัตนวานิช สมาชิก สปท. กล่าวว่า ระบบเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวทำให้พรรคเล็กเสียเปรียบ ไม่มีโอกาสได้คะแนนบัญชีรายชื่อจากคนที่สนับสนุนเลย และจะเกิดปัญหาเรื่องวิธีคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ เพราะวิธีคำนวณยังไม่ชัดเจนเพียงพอต่อการเลือกตั้ง วิธีนี้อาจทำให้มีพรรคที่ได้ ส.ส. 1 คน หลายพรรค ถือเป็นจุดอ่อนของระบบนี้ อีกทั้งระบบดังกล่าวทำให้คนที่ได้เป็น ส.ส. ต้องอกสั่นขวัญหายในช่วง 1 ปี เพราะหาก กกต. แจกใบแดง ต้องมาคำนวณคะแนนของพรรคที่ถูกใบแดงใหม่ อาจทำให้พรรคที่ถูกใบแดงเสียที่นั่ง ส.ส.บัญชีรายชื่อได้ ขณะที่การให้พรรคการเมืองเสนอชื่อล่วงหน้า 3 คนนั้น อยากฝากว่าในกรณีพรรคการเมืองเสนอชื่อคนเป็นนายกฯ ที่ไม่ใช่ ส.ส. ถ้าสภาฯ จะลงมติเลือก ควรมีเสียง ส.ส. สนับสนุนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดในสภา สำหรับโรดแม็ปเลือกตั้งนั้น มองว่าการเลือกตั้งอาจเกิดขึ้นได้ถึงเดือน เม.ย. ปี 61 เพราะกระบวนการของ กรธ.ยืดยาวมาก เพราะมีขั้นตอนทั้งการพิจารณากฎหมายลูก 10 ฉบับ ในเวลา 8 เดือน การส่งให้ สนช.พิจารณาอีก 2 เดือน การให้ศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบความชอบธรรมของกฎหมาย ซึ่งอาจจะต้องส่งกลับไปให้ สนช. แก้กฎหมายอีก แค่ขั้นตอนการปรับแก้กฎหมายเลือกตั้งใช้เวลากว่า 1 ปีแล้ว รวมถึงเรื่องหลักนิติธรรมในร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีเพียงแค่ 2 มาตราเท่านั้น ทั้งที่การทำงานของบ้านเมืองและหน่วยงานต่างๆ จะใช้คำว่าหลักนิติธรรมตลอด.

สปท. ยำต่อ อภิปรายร่าง รธน. วันที่สอง ห่วงกระบวนการร่างกฎหมายลูกยืดเยื้อร่วม 1 ปี ลากยาววันเลือกตั้งถึงเดือน เม.ย.61 ติงระบบเลือกตั้งบัตรใบเดียวสุดสับสน ขอเปิดช่องตรวจสอบการทำงานศาลรัฐธรรมนูญ 9 ก.พ. 2559 14:03 ไทยรัฐ