วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ปลูกป่าผิดๆ คิดจนโลกยิ่งร้อน

นักวิจัยของทวีปยุโรปพากันร้องเอะอะโวยวายขึ้นมาว่าความพยายามปลูกป่าขึ้นใหม่ หวังว่าจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาวะบรรยากาศของโลก กลายเป็นยิ่งทำให้อุณหภูมิของโลกอุ่นยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2293 มา เนื่องจากว่าไปหลงเอาต้นไม้ใบเป็นเส้นเรียวเล็กแบบต้นสน มาปลูกแทนต้นไม้ที่มีใบโตๆ เป็นร่มเงา

นักวิจัยชี้ว่า การเอาต้นไม้อย่างต้นสนมาปลูก กลับทำให้อากาศมืดมนลง และยังดูดซึมความร้อนมากกว่าไม้อย่างต้นโอ๊ก

ทวีปยุโรปได้มีร่มไม้ใบเขียวลดลงบางลงอย่างเห็นได้ชัด ในช่วงระหว่าง พ.ศ.2293-2393 เนื่องจากพื้นที่ที่เป็นป่าถูกถากถางจนโล่งเตียนไปมากถึง 190,000 ตารางกิโลเมตร

ในอดีตป่าเกิดโดยธรรมชาติ แต่ในสมัยนี้ป่ามากถึงร้อยละ 85 เกิดขึ้นเพราะน้ำมือมนุษย์

ดร.คิม นาอุส ได้เปิดเผยว่า เพราะการเลือกต้นไม้ไปปลูกป่าที่ผิด แทนที่จะเอาต้นไม้ที่มีใบโต กลับไปเอาต้นสนที่มีใบผอมเรียวเป็นเข็ม เป็นเหตุให้อากาศทั่วยุโรปชั่วระยะไม่กี่ปีมานี้ อุ่นขึ้นอีกเกือบ 0.12 องศา ทั้งนี้ก็เพราะต้นสนเป็นต้นไม้ที่มีสีดำมืด และยังดูดซึมการแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์เอาไว้ได้มาก.

นักวิจัยของทวีปยุโรปพากันร้องเอะอะโวยวายขึ้นมาว่าความพยายามปลูกป่าขึ้นใหม่ หวังว่าจะช่วยป้องกันการเปลี่ยนแปลงสภาวะบรรยากาศของโลก กลายเป็นยิ่งทำให้อุณหภูมิของโลกอุ่นยิ่งขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ.2293 มา 9 ก.พ. 2559 13:42 ไทยรัฐ