วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทำยาป้องกัน ใจวายเฉียบพลัน

ข่าวดีแก่ชนทั่วไปว่านักวิทยาศาสตร์อเมริกันได้คิดค้นวิธีรักษา เพื่อป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม ชนิดที่มีกล้ามเนื้อหนาขัดขวาง การไหลออกของเลือด โรคนี้ทำให้หัวใจวายเฉียบพลัน โดยเฉพาะในหมู่นักกีฬาหนุ่มสาว อย่างที่พวกนักวิจัยได้พยายามค้นคว้ามานานไม่ต่ำกว่า 15 ปีแล้ว

นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบโปรตีนบางชนิดในหัวใจ ที่เป็นต้นเหตุให้เกิดอาการนี้ขึ้น มันเป็นโรคที่สืบเนื่องตามกรรมพันธุ์ได้ และเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อหัวใจหนาขึ้น ขัดขวางการไหลออกของเลือดได้

ยานี้ได้ทดลองกับหนูทดลองแล้ว ปรากฏว่าได้ผลดี อย่างไรก็ดี การพัฒนายายังไม่จบสิ้น จะต้องทำการทดสอบอย่างกว้างขวางต่อไปอีก เพราะยังคงมีปัญหาที่จะต้องตอบ ที่จะต้องแก้ให้ตกอีกหลายอย่าง.

ข่าวดีแก่ชนทั่วไปว่านักวิทยาศาสตร์อเมริกันได้คิดค้นวิธีรักษา เพื่อป้องกันโรคกล้ามเนื้อหัวใจเสื่อม ชนิดที่มีกล้ามเนื้อหนาขัดขวาง การไหลออกของเลือด โรคนี้ทำให้หัวใจวายเฉียบพลัน โดยเฉพาะในหมู่นักกีฬาหนุ่มสาว 9 ก.พ. 2559 13:29 ไทยรัฐ