วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระบรมฯ พระราชทานจักรยาน 52 คัน แก่นักเรียนชัยนาท

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานจักรยาน 52 คัน แก่เด็กนักเรียนยากจนและบ้านอยู่ไกลใน จ.ชัยนาท ให้ได้ขี่ไปโรงเรียน ฝ่ายนักเรียนต่างภาคภูมิใจ จะใช้อย่างทะนุถนอม เพราะถือเป็นจักรยานที่มีคันเดียวในโลก...  

เมื่อวันที่ 9 ก.พ. 59 ที่อาคารโดม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชัยนาท นายคณิต เอี่ยมระหงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีมอบจักรยานพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร  

นายคณิต เปิดเผยว่า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชปณิธานที่จะพระราชทานจักรยานให้แก่เด็กนักเรียนที่ยากจนและด้อยโอกาส และมีความจำเป็นต้องใช้จักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางไปเรียนหนังสือ จำนวน 52 คัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาห่วงใยเด็กนักเรียนที่อยู่ห่างไกลให้มีจักรยานเป็นพาหนะในการเดินทางที่สะดวก รวดเร็ว และมีเวลาเรียนหนังสือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาล


สำหรับการดำเนินงานครั้งนี้ ถือเป็นประโยชน์สูงสุด จากการคัดเลือกนักเรียนที่ยากจน บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน ระยะทาง 3 กิโลเมตรขึ้นไป เดินทางพื้นที่ราบและมีความปลอดภัยในการขี่จักรยาน เป็นนักเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดชัยนาท จำนวน 44 คน สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 จำนวน 8 คน รวม 52 คัน ตามปณิธานของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร


ด้านเด็กนักเรียนที่ได้รับพระราชทานจักรยานต่างรู้สึกภาคภูมิใจ และดีใจ ที่ได้รับคัดเลือกให้รับจักรยาน ถือเป็นจักรยานที่มีคันเดียวในโลก และจะใช้อย่างทะนุถนอม ให้คุ้มค่ากับการที่ได้รับคัดเลือกครั้งนี้.

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ พระราชทานจักรยาน 52 คัน แก่เด็กนักเรียนยากจนและบ้านอยู่ไกลใน จ.ชัยนาท ให้ได้ขี่ไปโรงเรียน ฝ่ายนักเรียนต่างภาคภูมิใจ จะใช้อย่างทะนุถนอม เพราะถือเป็นจักรยานที่มีคันเดียวในโลก... 9 ก.พ. 2559 12:37 ไทยรัฐ