บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาหารและยา

fda.moph.go.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับเฝ้าระวัง กำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภค

เกี่ยวกับเรา นำเสนอโครงสร้างหน่วยงาน อย. หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ อย. โดยแยกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น หน้าแรก ยังนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลบริการ...