วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อาหารและยา

fda.moph.go.th เป็นเว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน้าที่หลักเกี่ยวกับเฝ้าระวัง กำกับและตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหาร ยา เครื่องมือแพทย์ เครื่องสำอาง และวัตถุอันตรายเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภค

เกี่ยวกับเรา นำเสนอโครงสร้างหน่วยงาน อย. หน้าที่ความรับผิดชอบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง สืบค้นข้อมูลผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ อย. โดยแยกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ นอกจากนั้น หน้าแรก ยังนำเสนอข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลบริการ...

9 ก.พ. 2559 10:04 9 ก.พ. 2559 10:04 ไทยรัฐ