วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

Dare ที่หมายถึง กล้า นี่ใช้ได้ 2 แบบครับ

มีแบบที่เป็นกริยาแท้ ที่ต้องตามด้วย infinitive with to สถานที่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ที่ผมชอบไปอีกแห่งหนึ่งก็คือ บริกฟิลด์ส (Brickfields) ซึ่งปัจจุบันเรียกว่า Little India ผมมีเพื่อนชาวทมิฬอยู่ในชุมชนลิตเติล อินเดีย ชื่อรวิ Ravi’s a man who dares to say what he thinks. รวิเป็นคนที่กล้าพูดในสิ่งที่คิด ผู้อ่านท่านจะเห็นนะครับ ว่า dare เป็นกริยาแท้ ดังนั้น เมื่อมี say ตามมา จึงต้องมี to คั่น

ภรรยาของรวิชื่อรตี มีนิสัยคล้ายกัน เมื่อคืนก่อน รตีโดนนักท่องเที่ยวชายกลุ่มหนึ่งลวนลาม พอกลับมาถึงบ้าน Rati dared to tell her husband what had happened. รตีก็กล้าบอกกับสามีว่าอะไรเกิดขึ้น

Dare ยังใช้เป็นกริยาช่วยได้อีกด้วย ผมถามรตีว่า Did you tell Ravi? คุณบอกรวิหรือ? รตีผงกศีรษะ ผมถามซ้ำว่า Dare you tell him? คุณกล้าบอกเขาหรือ? dare ในประโยคนี้เป็นกริยาช่วยครับ ผมหันไปมองซาบิน่า (Sabina) เหมือนกับจะขอความเห็น ซาบิน่าตอบว่า I daren’t say what I think. ฉันไม่กล้าพูดสิ่งที่ ฉันคิดดอกค่ะ dare ในประโยคที่ซาบิน่าพูด ก็เป็นกริยาช่วยเหมือนกัน

การใช้ dare ในกริยาช่วยก็อาจจะดูโบราณหน่อยๆ ในการสนทนากันสมัยใหม่ ฝรั่งก็มักจะมีวลีหรือประโยคที่มีความหมายคล้ายกัน ผมฟังซาบิน่าพูดแล้วก็เงียบ จนเธอต้องพูดย้ำซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่า I'm afraid to say what I think. เกรงว่าจะพูดในสิ่งที่ฉันคิด.

คุณนิติ นวรัตน์
pasalok@outlook.co.th  
www.nitipoom.media  
www.facebook.com/nitipoom.thailand 

9 ก.พ. 2559 09:49 9 ก.พ. 2559 09:49 ไทยรัฐ