วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ร่วมพัฒนาแก้มลิง อบรมรับมือไฟป่า

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ก.พ. นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบึงสะท้อน” พร้อมอาคารประกอบ เพื่อทำเป็นแก้มลิงรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก และใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง ที่บ้านหนองกาดำ หมู่ 5 ต.พันชาลี อ.วังทอง โดยมีนายอนันต์ พรหมดนตรี ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.พิษณุโลก พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธี นายชูชาติ เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวใช้เป็นแก้มลิงรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก ซึ่งรองรับน้ำได้ถึง 5 ล้าน ลบ.ม.และใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้งในพื้นที่เกษตรกรรมของราษฎรนอกเขตชลประทานและเลี้ยงสัตว์ เนื้อที่ประมาณ 1,000 ไร่ มีอาคารควบคุมบริหารจัดการน้ำ ทำการทิ้งหินเรียงหินทั้งหมดเพื่อกันการชะล้างพังทลายของดิน หลังจากทำพิธีเปิดผ้าแพรคลุมป้ายโครงการ “พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบึงสะท้อน” แล้ว ผวจ.พิษณุโลก พร้อมร่วมพิธีได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา 10,000 ตัว ลงสู่แหล่งน้ำเพื่อให้ขยายพันธุ์ต่อไป

จ.ลำปาง ตอนสายวันเดียวกัน นายสุรพล บุรินทราพันธ์ ปลัดจังหวัดลำปาง ได้ประชุมเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ไฟป่าโดยมีส่วนราชการหลายหน่วยงานเข้าร่วมรับฟัง เพื่อเป็นการเตรียมรับมือไฟป่าให้มีศักยภาพ ทางนายสามารถ ลอยฟ้า ผวจ.ลำปาง จึงได้จัดตั้งวอร์รูม และเปิดเบอร์แจ้งเหตุฉุกเฉินหมายเลข 0-5423-0549 ตลอด 24 ชั่วโมง จากข้อมูล จ.ลำปาง มีพื้นที่การเกษตรทั้งจำนวน 13 อำเภอ รวม 1,111,113 ไร่ เป็นพื้นที่นา 522,757 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชไร่ 345,776 ไร่ และไร่ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 55,951 ไร่ หากรวมทั้ง 13 อำเภอ มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 163,000 ไร่ และพื้นที่ปลูกข้าวโพดมีโอกาสเกิดไฟป่าสูง ทั้งเกิดจากธรรมชาติและจากน้ำมือมนุษย์ ขณะที่นายสุเทพ พุทธชา ผอ.ส่วนป้องกันไฟป่า สนง.ป่าไม้ จ.ลำปาง กล่าวว่า ได้ฝึกอบรมผู้นำท้องถิ่นและกลุ่มพลังมวลชนอย่างทั่วถึงทั้ง 13 อำเภอ เมื่อผ่านการอบรมจะร่วมดับไฟป่ากับเจ้าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 8 ก.พ. นายชูชาติ กีฬาแปง ผวจ.พิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ “พัฒนาแหล่งน้ำแก้มลิงบึงสะท้อน” พร้อมอาคารประกอบ เพื่อทำเป็นแก้มลิงรองรับน้ำในฤดูน้ำหลาก และใช้เป็นแหล่งกักเก็บน้ำในฤดูแล้ง... 9 ก.พ. 2559 09:19 ไทยรัฐ