วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดประชุมวิชาการ สืบสานกระบวนไทย

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ก.พ.ที่หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อุบลราชธานี นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มรภ.อุบลราชธานี ร่วมกันเป็นประธานเปิดการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 ภายใต้แนวคิด สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทย งาน วิจัยระดับชาติ

สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ในประเทศไทย มีผลงานการวิจัยที่ร่วมนำเสนอทั้งหมด 478 เรื่อง และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิได้คัดเลือกผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง 13 เรื่อง ให้ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น เพื่อเป็นการเชิดชู ยกย่อง และสร้างแรงจูงใจให้กับนักวิจัยในการสร้างผลงานที่มีคุณภาพ และจะมีการคัดเลือกผลงานวิจัยระดับดีมาก ทั้งแบบบรรยายและแบบโปสเตอร์อีกประมาณ 60 เรื่อง

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการบูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งจะมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการงานวิจัย และการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น การท่องเที่ยว อาหารเพื่อสุขภาพ เศรษฐกิจพอเพียง เกษตรประณีต และความหลากหลายทางชีวภาพ นอกจากนี้ ยังเป็นการประชุมครั้งแรกที่มีมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอาเซียนมาร่วมจัดนิทรรศการ ประกอบด้วย ม.มาลายา จากสหพันธรัฐมาเลเซีย ม.ดานัง จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มหาวิทยาลัย South East Asia:Siem-reap จากราชอาณาจักรกัมพูชา และวิทยาลัยครูปากเซ จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งผู้ที่สนใจร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรมเพื่อท้องถิ่นที่เกิดจากผลงานวิจัยที่หลากหลายถึงวันนี้ (8 ก.พ.) เวลา 09.00 น. ที่หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อุบลราชธานี.

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 8 ก.พ.ที่หอประชุมไพรพะยอม มรภ.อุบลราชธานี นายขจร จิตสุขุมมงคล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.อุบลราชธานี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประชุม ผงผ่าน อธิการบดี มรภ.อุบลราชธานี... 9 ก.พ. 2559 09:13 ไทยรัฐ