วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทภ.2 มั่นใจไฟฟ้าแสงอาทิตย์มั่นคงด้านพลังงาน

พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ รอง มทภ.2 ได้เปิดเผยผลการดำเนินโครงการพลังงานทดแทนของกองทัพบก ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา ในฐานะเป็น 1 ในชุดโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ และใช้ในหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยรูปแบบติดตั้งบนพื้นดิน หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2557 วงเงิน 62.3 ล้านบาท จากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 1 MW และอาคารควบคุมการจ่าย กระแสไฟฟ้า บนพื้นที่ 15 ไร่ โดยมีจุดมุ่งหมายในการ เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนให้กับประเทศและ เป็นศูนย์การเรียนรู้เรื่องพลังงานทดแทนให้กับประชาชน

รอง มทภ.2 ได้กล่าวถึงรายละเอียดว่า สืบเนื่อง มาจากกองทัพบกได้ดำเนินการตามแนวทางสอดคล้อง กับแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ของรัฐบาล แม้จะไม่ได้เป็นหน่วยงานที่มีภารกิจหลัก ด้านพลังงานทดแทน แต่ก็มีความตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานควบคู่กับภารกิจหลักในการป้องกัน และรักษาความมั่นคงของประเทศ ตลอดทั้งดูแลความ ปลอดภัยของพี่น้องประชาชน จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมทั้งในยามปกติและในยามที่เกิดการขาดแคลนพลังงาน ส่วนที่ได้เลือกติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์นั้น เพราะเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการยอมรับ และมีระบบที่เชื่อถือได้ตราบที่ยังมีแสงแดดจากดวงอาทิตย์ โดยสามารถใช้งานยาวนานกว่า 20 ปีอีกด้วย

ทั้งนี้ หลังจากที่การติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ตามโครงการนี้เป็นที่เรียบร้อยและจ่ายกระแสไฟฟ้า เข้าสู่ระบบแล้วก็จะบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ นั่นคือประโยชน์มหาศาล ทั้งในเรื่องของการเพิ่มสัดส่วนการผลิตกระแสไฟฟ้าและใช้พลังงานไฟฟ้าทดแทนภายในประเทศอันจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการจ่าย ไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ซึ่งมีผลต่อการลดค่ากระแสไฟฟ้าและการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงน้ำมัน ก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งวัตถุดิบที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้าจากต่างประเทศ

ในตอนท้าย พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ รอง มทภ.2 ยังกล่าวเสริมด้วยว่า “นอกจากนี้ เรายังสามารถเปิด ค่ายสุรธรรมพิทักษ์เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชน ได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้เรื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าทดแทน และการใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม และที่สำคัญคือ การเพิ่มประสิทธิภาพให้กองทัพบกมีความพร้อมสำหรับการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานสำรองในยามวิกฤติ เพื่อรักษาความมั่นคงของประเทศ และดูแลปกป้องประชาชนได้อย่างมั่นใจยิ่งขึ้นครับ”.

พล.ต.นิรุทธ เกตุสิริ รอง มทภ.2 ได้เปิดเผยผลการดำเนินโครงการพลังงานทดแทนของกองทัพบก ในค่ายสุรธรรมพิทักษ์ กองทัพภาคที่ 2 จ.นครราชสีมา ในฐานะเป็น 1 ในชุดโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์... 9 ก.พ. 2559 09:09 ไทยรัฐ