วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แอพฯไข้เลือดออก

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จะมีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นป้องกันไข้เลือดออกให้โหลดฟรี ซึ่งแอพฯ ดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบลูกน้ำว่าเป็นลูกน้ำยุงลายหรือไม่ และสามารถคำนวณปริมาณลูกน้ำยุงลาย เป็นข้อมูลเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถคำนวณและพยากรณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม อยากขอความร่วมมือจากประชาชนในการดำเนินการ เช่น การเข้าไปฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลายภายในบ้านนั้น จำเป็นจะต้องฉีดเข้าไปภายในบ้าน เพราะบางครั้งยุงจะหลบอยู่ตามซอก ตามมุม เมื่อฉีดแล้วต้องปิดบ้านให้มิดชิดสักระยะด้วย เรื่องนี้ต้องร่วมมือกัน เพราะยุงลายนอกจากจะเป็นพาหะของไข้เลือดออกแล้วตอนนี้ยังเป็นพาหะนำโรคไข้ติดเชื้อไวรัสซิกาและชิคุนกุนยา หากกำจัดได้ก็จะป้องกันได้ทั้ง 3 โรค และจะสามารถควบคุมการระบาดของโรคได้.

นพ.อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จะมีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นป้องกันไข้เลือดออกให้โหลดฟรี ซึ่งแอพฯ ดังกล่าวจะสามารถตรวจสอบลูกน้ำว่าเป็นลูกน้ำยุงลายหรือไม่ และสามารถคำนวณปริมาณลูกน้ำยุงลาย 9 ก.พ. 2559 00:40