วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

หวังโกยเงินเข้าประเทศ 9 เดือนคนไทยลงทุนเมืองนอกพุ่ง 143%

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ในฐานะรองโฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 58 คนไทยได้นำเงินไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ มูลค่า 6,817 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 143% ส่วนใหญ่เป็นการเข้าไปซื้อกิจการในต่างประเทศ โดยแหล่งลงทุนสูงสุดอยู่ที่อินโดนีเซีย เพราะเป็นแหล่งวัตถุดิบและตลาดขนาดใหญ่ รองลงมาคือกัมพูชา ที่มีการลงทุนเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจ ตามด้วยลาว เมียนมา และเวียดนาม รวมทั้งในยุโรปและประเทศอื่นๆทั่วโลก

“การออกไปลงทุนดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพาณิชย์ที่ต้องการผลักดันให้คนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ เบื้องต้นมีเป้าหมายหลักอยู่ในตลาดกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม เพราะไทยจะพึ่งพารายได้จากการส่งออกเพียงอย่างเดียวไม่ได้ ต้องออกไปลงทุนเพื่อสร้างรายได้เข้าประเทศอีกทางด้วย”


ด้านนายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ รองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ ในฐานะรองโฆษกกระทรวงฯ กล่าวว่า ในปี 58 มูลค่าการค้าชายแดนของไทย รวม 1.4 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.48% ต่ำกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านล้านบาท เพราะภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว รวมถึงมีการย้ายฐานการลงทุนจากไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้าน แต่เชื่อว่าปีนี้การค้าชายแดนยังมีแนวโน้มขยายตัวได้ดี เพราะกระทรวงฯมีแผนจะเพิ่มยอดมูลค่าการค้าชายแดนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยวันที่ 29 ก.พ.นี้ จะจัดงานเปิดตัวเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยมีความพร้อมเป็นศูนย์กลางการลงทุนในภูมิภาค ซึ่งหากมีการลงทุนเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลให้การค้าชายแดนขยายตัวสูงขึ้น โดยเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษที่มีความพร้อมมากคือสระแก้ว และแม่สอด.

น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร รองผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า เปิดเผยว่า ในช่วง 9 เดือน (ม.ค.-ก.ย.) ปี 58 คนไทยได้นำเงินไปลงทุนโดยตรงในต่างประเทศ มูลค่า 6,817 ล้านเหรียญฯ เพิ่มขึ้น 143%... 9 ก.พ. 2559 00:31 ไทยรัฐ