วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ท้ายเหมืองสอบราคากลางไม่ชอบตามมติครม.

กรณีชาวบ้านในพื้นที่ท้ายเหมือง จำนวนกว่า 200 ราย เข้ายื่นหนังสือให้ ผวจ.พังงา เร่งตรวจสอบความโปร่งใสโครงการของ อบต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สอบสวนโครงการที่ส่อทุจริตมาร่วม 3 ปี ในการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางและการก่อสร้างศูนย์เรียนรู้อันดามัน (หอดูดาว) ของทาง อบต.ท้ายเหมือง นั้น ล่าสุด มีเอกสารเลขที่ พง 0023.4/409 ลงชื่อนายสุเทพ มลสวัสดิ์ ท้องถิ่น จังหวัดพังงา ความสำคัญว่า ตามที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพังงา ขอทราบข้อเท็จจริงหนังสือร้องเรียนกล่าวหานายสนิท วรกิจ นายก อบต.ท้ายเหมือง กระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการกรณีทุจริตโครงการเสาไฟฟ้ามูลค่า 19 ล้านบาท ทราบว่า ป.ป.ช.พิจารณาแล้วเห็นเป็นเรื่องที่ไม่มีความยุ่งยากซับซ้อน จึงส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพิจารณา และสามารถติดตามเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพังงา และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 19/2558 ลงวันที่ 25 มิ.ย.58 สั่งให้นายสนิท วรกิจ นายก อบต.ท้ายเหมือง ระงับการปฏิบัติราชการเป็นการชั่วคราวโดยไม่มีค่าตอบแทนนั้น มีการรายงานว่าสำหรับโครงการก่อสร้างอุทยานการเรียนรู้อันดามันงบประมาณ 67,720,000 บาท ซึ่งทาง สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 แจ้งต่อนายอำเภอท้ายเหมืองว่า ปรากฏข้อเท็จจริงเบื้องต้นว่า อบต.ท้ายเหมือง กำหนดราคากลางครุภัณฑ์ของโครงการ โดยไม่ได้สืบราคาจากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายเพื่อขณะดำเนินการยังไม่ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่จัดหาซึ่งกรณีดังกล่าวไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง ไม่ชอบด้วยมติ ครม.เมื่อวันที่ 6 ก.พ.50 วางหลักไว้ว่ากรณีงานก่อสร้างที่มีงานซื้อครุภัณฑ์รวมอยู่ด้วยให้แยกคำนวณค่างานต้นทุนในราคาผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย ซึ่งการไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.ดังกล่าว อาจทำให้ราคากลางและวงเงินตามสัญญาจ้างสูงเกินกว่าความเป็นจริงจึงให้นายอำเภอท้ายเหมือง ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าว หากปรากฏว่า การไม่ปฏิบัติตามมติ ครม.ดังกล่าวทำให้ราคากลางสูงเกินความเป็นจริงให้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมาย กำหนดซึ่งอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการที่อำเภอท้ายเหมืองแต่งตั้ง.

กรณีชาวบ้านในพื้นที่ท้ายเหมือง จำนวนกว่า 200 ราย เข้ายื่นหนังสือให้ ผวจ.พังงา เร่งตรวจสอบความโปร่งใสโครงการของ อบต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา สอบสวนโครงการที่ส่อทุจริตมาร่วม 3 ปี 7 ก.พ. 2559 06:57 7 ก.พ. 2559 07:12 ไทยรัฐ