วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จุรินทร์ เสนอ คสช. 3 เรื่อง เพื่อบรรลุโรดแม็ป

"จุรินทร์" แนะ คสช.ทำ 3 เรื่องบรรลุโรดแม็ป ต้องปรับเนื้อหาต้นร่าง รธน.ให้เป็นที่ยอมรับ แก้เพื่อให้มีความชัดเจน หากไม่ผ่านประชามติต้องเร่งแก้ ก.ม.ลูก โดยเฉพาะหลักประกันสิทธิเสรีภาพ...

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ตนยังเชื่อว่าจนถึงขณะนี้หัวหน้า คสช. ยังประสงค์จะให้ทุกอย่างเดินหน้าไปตามโรดแม็ปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่ง คสช.และผู้เกี่ยวข้องต้องร่วมกันทำอย่างน้อย 3 เรื่องจึงจะบรรลุได้คือ 1. กรธ.จะต้องปรับแก้เนื้อหาต้นร่างรัฐธรรมนูญในบางประเด็นเพื่อให้รัฐธรรมนูญสมบูรณ์ขึ้น ให้เป็นที่ยอมรับมากขึ้น เพื่อให้สามารถผ่านประชามติไปได้ เพราะหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติครั้งนี้ จะมีผลกระทบต่อโรดแม็ป และ คสช.อย่างแน่นอน 2. ต้องแก้รัฐธรรมนูญชั่วคราวปี 57 ให้มีความชัดเจนทั้งในประเด็นการออกเสียงประชามติว่า จะใช้เสียงข้างมากของผู้มีสิทธิ์ หรือของผู้มาใช้สิทธิ์ลงประชามติ และหากรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ จะต้องดำเนินการอย่างไรต่อ เช่น ต้องตั้งกรรมการขึ้นมายกร่างใหม่อีก แล้วไปทำประชามติวนเวียนไม่รู้จบ หรือจะมีการหยิบยกรัฐธรรมนูญในอดีตฉบับใดขึ้นมาปรับปรุงแล้วประกาศใช้ หรือจะทำอย่างไร เพราะไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว ประกอบกับจะได้นำเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้มาเปรียบเทียบกับเนื้อหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เพื่อประกอบการตัดสินใจว่าควรจะลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

นายจุรินทร์ กล่าวต่อว่า 3. หากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ กรธ.จะต้องเร่งทำกฎหมายลูกให้เสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนเวลาที่กำหนดไว้ ในโรดแม็ป ซึ่งส่วนตัวเห็นด้วยกับการบรรจุเนื้อหาสกัดกั้นพวกซื้อเสียงและทุจริตคอร์รัปชันไม่ให้กลับเข้าสู่ระบบการเมืองได้อีก แต่ก็อยากเห็นประชาชนได้รับหลักประกันในเรื่องสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมไม่น้อยไปกว่าที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญปี 50 และระบบการตรวจสอบถ่วงดุลระหว่างฝ่ายบริหาร นิติบัญญัติ ตุลาการ รวมถึงองค์กรอิสระให้สามารถตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกันได้อย่างมีดุลยภาพ และมีประสิทธิภาพเพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาผลประโยชน์ของประชาชน ที่ร่างแรกนี้ยังมีจุดที่ควรต้องปรับแก้ ที่สำคัญคือเงื่อนไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ สามารถทำได้ไม่ยากจนเกินไปในการแก้ไขเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยในอนาคต.

"จุรินทร์" แนะ คสช.ทำ 3 เรื่องบรรลุโรดแม็ป ต้องปรับเนื้อหาต้นร่าง รธน.ให้เป็นที่ยอมรับ แก้เพื่อให้มีความชัดเจน หากไม่ผ่านประชามติต้องเร่งแก้ ก.ม.ลูก โดยเฉพาะหลักประกันสิทธิเสรีภาพ... 6 ก.พ. 2559 17:09 6 ก.พ. 2559 17:48 ไทยรัฐ