วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารอุตรดิตถ์ มอบถังน้ำให้ชาวบ้าน ช่วยภัยแล้ง

กองพันทหาร ป. 20 จ.อุตรดิตถ์ มอบถังเก็บน้ำให้แก่ชุมชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จากภัยแล้ง ขณะเดียวกันยังสร้างความมั่นใจให้ข้อมูลชาวบ้านเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ร่างรธน.

วันที่ 5 ก.พ. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติ ตามนโยบายรัฐบาล และ คสช.ของกองทัพภาคที่ 3 ได้จัดทำโครงการ คนไทย หัวใจเดียวกัน โดยให้ชุดปฏิบัติการมวลชนในพื้นที่เสนอโครงการในการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งนี้ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 20 ได้ดำเนินการจัดทำโครงการถังเก็บน้ำพลาสติก ขนาด 3,000 ลิตร ทั้ง 2 จุด จำนวน 3 ถัง จากศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความสงบภายในกองทัพภาคที่ 3 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยแล้ง ให้กับประชาชนในพื้นที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยใต้ ม.7 ต.แม่พลู อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยมี พลตรี เบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติ ตามนโยบายรัฐบาลและ คสช.ของกองทัพภาคที่ 3 และคณะ เป็นประธานมอบถังน้ำ จำนวน 2 ถัง และมอบผ้าห่มกันหนาว ให้กับผู้สูงอายุและผู้พิการ จำนวน 30 ผืน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากภัยหนาว และมีน้ำสะอาดบริโภค และมีแหล่งน้ำสำรองไว้ใช้ประโยชน์ในฤดูแล้ง

นอกจากนี้ พลตรีเบ็ญจรงค์ บริสุทธิพันธ์ หัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนการปฏิบัติ ตามนโยบายรัฐบาลและ คสช.ของกองทัพภาคที่ 3 ได้กล่าวถึง ข้อมูลการร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นพื้นฐานไปสู่การออกไปใช้สิทธิ์ลงประชามติร่างรธน.

กองพันทหาร ป. 20 จ.อุตรดิตถ์ มอบถังเก็บน้ำให้แก่ชุมชน ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จากภัยแล้ง ขณะเดียวกันยังสร้างความมั่นใจให้ข้อมูลชาวบ้านเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ ร่างรธน. 5 ก.พ. 2559 08:37 5 ก.พ. 2559 09:57 ไทยรัฐ