วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ไทย-เขมรพร้อมยกเปิดด่านถาวร

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเสรี ศรีหะไตร ผวจ.บุรีรัมย์ นายซอ ทาวี ผวจ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา พร้อมผู้เกี่ยวข้องทั้งฝ่ายไทยและกัมพูชาประชุมร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดี และหารือการเตรียมความพร้อมของ จ.บุรีรัมย์ ราชอาณาจักรไทย กับ จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ในการเตรียมยกระดับจุดผ่อนปรนการค้า ช่องสายตะกู ต.จันทบเพชร อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ กับช่องจุ๊บโกกี อ.บันเตียอำปึล จ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา ให้เป็นจุดผ่านแดนถาวรเพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีของสองประเทศ และเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วย

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการหารือร่วมกัน 3 เรื่องหลักคือ 1.การกำหนดผังและจุดวางตู้คอนเทนเนอร์ที่จุดผ่อนปรนการค้าชายแดนร่วมกัน 2.การที่ จ.อุดรมีชัยต้องการซื้อกระแสไฟฟ้าจากฝั่งบุรีรัมย์ซึ่งเรื่องดังกล่าวต้องรอมติของคณะกรรมาธิการเขตแดนร่วมไทย-กัมพูชาหรือการประชุม หรือ JBC ที่จะอนุมัติซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการประชุมแต่อย่างใด 3.การร่วมกันจัดทำมาตรการในการป้องกันปัญหาด้านความมั่นคงและการป้องกันปัญหาการทำผิดที่อาจเกิดขึ้นบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ซึ่งการประชุมดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายรับทราบมติ และจะประสานงานกันในส่วนของขั้นตอนการปฏิบัติต่อไป

ด้านนายซอ ทาวี ผวจ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวว่า รู้สึกขอบคุณ จ.บุรีรัมย์ที่ให้การต้อนรับคณะ ทั้งนี้ การกระชับความสัมพันธ์ 2 จังหวัด เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลทั้งสองประเทศที่มีความร่วมมือที่ดีต่อกัน ระหว่างจังหวัดที่มีพื้นที่ชายแดนติดกัน จะได้ประสานงานและร่วมมือกันที่ดียิ่งขึ้นไปเพื่อผลักดันให้ชายแดนทั้งสองจังหวัดเป็นจุดผ่านแดนถาวรได้ในเร็ววัน.

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่ห้องประชุมนารายณ์บรรทมสินธุ์ ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์ (เขากระโดง) ต.เสม็ด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นายเสรี ศรีหะไตร ผวจ.บุรีรัมย์ นายซอ ทาวี ผวจ.อุดรมีชัย ราชอาณาจักรกัมพูชา 5 ก.พ. 2559 07:14 ไทยรัฐ