วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บิ๊กตู่' เข้มงวดราชการใช้งบปี 60

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 ว่า การเสนอของบประมาณของส่วนราชการจะต้องจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่จะเสนอขอใช้งบประมาณปี 2560 โดยแผนงานโครงการจะต้องมีความชัดเจน จะเสร็จเมื่อไหร่ มีผลตอบแทนอย่างไร โครงการใดสามารถทำได้ก่อนให้ดำเนินการในไตรมาสแรก และหากไตรมาสแรกทำสัญญาไม่ได้ให้ยกเลิกโครงการ เพื่อนำงบประมาณไปใช้อย่างอื่นแทน


สำหรับภาพรวมของการทำงบประมาณปี 2560 จะมีการใช้งบประมาณตามวงเงินเดิมที่มีอยู่ และต้องจัดกล่องของงบประมาณให้ชัดเจน เช่น งบรายจ่ายประจำ งบลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ขณะเดียวกัน ยังมีงบที่ต้องใช้ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ดำเนินงานผ่านหลายกระทรวง ต้องทำให้มีความสอดคล้องและบูรณาการงานร่วมกัน เช่น จะทำไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ ต้องขุดลงไปพร้อมๆกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ นอกจากนี้ ยังมีงบประมาณที่ใช้เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร โดยส่งเสริมให้มีตลาดกลางจำหน่ายสินค้า และตลาดชุมชน ตลาดแปรรูปสินค้าเกษตร ช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน และยกระดับรายได้ของเกษตรกร

“สิ่งที่ต้องทำในวันนี้ คือทำอย่างไรให้รายได้ประเทศสูงขึ้น จากเดิมรายได้มาจากส่งออกเป็นหลัก ซึ่งไม่มีประเทศใดในโลกทำแบบนี้ ถ้าผูกติดกับการส่งออกที่มาจากการผลิตสินค้าเกษตร ประเทศมีแต่จะจนลงไปเรื่อยๆ เพราะต้นทุนการทำเกษตรสูงกว่าประเทศคู่แข่ง ต้องกลับมาทบทวนกันใหม่ อีกไม่กี่ปีโลกจะมีการเปลี่ยนแปลงปฏิวัติเศรษฐกิจโลกครั้งที่ 4 ซึ่งจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยี เครื่องจักร เรื่องพวกนี้เตรียมไว้หรือยัง คนในประเทศต้องช่วยกันคิดด้วย”


นายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่า สิ่งที่เป็นห่วงคือเรื่องคุณภาพของข้าว ที่เคยปลูกข้าวคุณภาพดี แต่ภายหลังได้นำข้าวคุณภาพไม่ดีมาปลูก เพื่อให้ปลูกได้หลายรอบ ทำให้เกิดการปลอมปนของข้าวในพื้นที่ เช่น ข้าวหอมมะลิเมล็ดสั้นลง มีสีน้ำตาลปนขณะที่คุณภาพของข้าวในประเทศเพื่อนบ้านไม่เป็นเหมือนไทย เพราะทำนาตามฤดูกาล เราบิดเบือนทุกอย่างผิดไปหมด ต้องใช้เวลาเป็น 10 ปีกว่าจะกลับมาที่เดิม.

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวในงานประชุมสัมมนาการเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 5 ก.พ. 2559 02:55 5 ก.พ. 2559 02:55 ไทยรัฐ