วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทส.ตั้ง กก.ต้านโกง-แต่งตั้งโปร่งใส

น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ทส.จึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) และมูลนิธิต่อต้านการทุจริต ลงนามความร่วมมือป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในหน่วยงานสังกัด ทส. 4 ประการ คือ 1. การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยส่งเสริมการสร้างค่านิยม ปลุกจิตสำนึก ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต 2. การป้องปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยให้ความรู้ และสร้างทักษะการติดตามตรวจสอบแผนงานโครงการรวมทั้งเรื่องร้องเรียนต่างๆให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 3. การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ สนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย หากตรวจสอบพบว่ามีการละเลยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือทุจริตประพฤติมิชอบจะส่งเรื่องให้หน่วยงานที่มีอำนาจรับผิดชอบพิจารณาทันทีและ 4. ให้จัดตั้งคณะกรรมการร่วมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนกำกับ ดูแล ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

น.ส.ภาวิณีกล่าวต่อว่า ความร่วมมือครั้งนี้ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของ ทส.ในการพัฒนาบุคลากรและหน่วยงานในสังกัดให้มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตคอร์รัปชันและสามารถปกป้องทรัพยากรธรรมชาติไม่ให้ถูกบุกรุกทำลาย ซึ่ง พล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รมว.ทส. ได้สั่งการเรื่องการแต่งตั้ง ทุกตำแหน่งต้องโปร่งใสเป็นธรรม สนับสนุนคนดี ขณะเดียวกัน ต้องลงโทษคนผิดอย่างเด็ดขาดทันที.

น.ส.ภาวิณี ปุณณกันต์ อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประธานคณะทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญต่อการแก้ปัญหาการทุจริต 5 ก.พ. 2559 01:17 5 ก.พ. 2559 01:17 ไทยรัฐ