วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระราชทานพระนามาภิไธย ส.ธ. สร้างพระนาคปรก

พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ในฐานะประธานดำเนินการสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร กล่าวว่า วันที่ 15 ก.พ. เวลา 09.00 น.ที่วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จฯเป็นประธานเททองในการจัดสร้างพระพุทธบารมีนาคปรก ส.ธ. ที่จัดสร้างขึ้นในมหามงคลวโรกาสฉลอง พระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เม.ย. 2558 และได้รับพระราชทานพระนามาภิไธย ส.ธ. ประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเพื่อนำรายได้ไปสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการทางสติปัญญาครบวงจรของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ

พระเทพประสิทธิมนต์กล่าวต่อไปว่า สำหรับอาคารศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจรนี้ ได้สร้างขึ้นบริเวณปากซอย ถนนเพชรบุรี 12 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ให้ใช้พื้นที่ จำนวน 326 ตารางวา เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง 8 ชั้น โดยผู้ที่ร่วมสมทบทุนสร้างอาคารดังกล่าวนอกจากจะได้รับพระพุทธบารมี นาคปรก ส.ธ. หรือเหรียญหล่อพระนาคปรกใบโพธิ์ เฉลิมพระเกียรติกลับไป บูชาแล้ว ยังถือว่าได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ สอบถาม โทร.08-1833-3353, 09-0678-6500-19.

พระเทพประสิทธิมนต์ เจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราม ในฐานะประธานดำเนินการสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและคุณภาพชีวิตคนพิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร กล่าวว่า วันที่ 15 ก.พ. เวลา 09.00 น.ที่วัดบวรนิเวศวิหาร 5 ก.พ. 2559 01:03 ไทยรัฐ