วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โฆษก กรธ. จ้อ 'แกะกล่องรัฐธรรมนูญใหม่' ร่ายที่มา ส.ว.

โฆษก กรธ. แจง "รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงหรือ" ในรายการ "แกะกล่องรัฐธรรมนูญใหม่" ย้ำยึดประชาธิปไตยให้สิทธิเสรีภาพประชาชน ร่ายที่มา ส.ว. 200 คน คุณสมบัติต้องห้าม ปิดทางสภาผัวเมีย...

เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 4 ก.พ. 59 รัฐบาล คสช. ออกอากาศรายการ "แกะกล่องรัฐธรรมนูญใหม่" ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจฯ โดยมีสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เป็นแม่ข่าย เพื่อเผยแพร่ให้กับประชาชนทั่วไป โดยนายนรชิต สิงหเสนี โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ได้แจง "รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงหรือ" ซึ่งได้ยืนยันเป็นประชาธิปไตยอย่างแน่นอน เพราะตลอดระยะเวลา กรธ. ได้ทำงานอย่างหนัก ตั้งใจที่จะให้เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด โดยยังยึดหลักการเดิม ให้สิทธิเสรีภาพประชาชนในการเลือกตั้งเหมือนเดิม เพียงแต่มีวิธีการนับคะแนนที่แตกต่างจากเดิม เพื่อให้ทุกคะแนนเสียงมีคุณค่า หรือคะแนนของผู้ที่ได้อันดับ 2 หรือ 3 ที่ไม่ได้เป็น ส.ส. มีความหมาย แปลงไปเป็นคะแนนในระบบบัญชีรายชื่อ  

ส่วนการเลือกตั้ง ส.ว. แม้จะเป็นโดยอ้อม แต่เปิดให้ ประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสมัครได้โดยตรง รวมถึงมีบทบัญญัติที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการและตรวจสอบต่างๆ ตามหลักการประชาธิปไตย

พร้อมยอมรับ รู้สึกตกใจ ที่มีการตั้งข้อสังเกต หรือเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ไม่เป็นประชาธิปไตย อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจ อ่าน ศึกษาอย่างละเอียด หากมีประเด็นใดที่สงสัย สามารถสอบถาม กรธ.ผ่านช่องทางต่างๆ

นอกจากนี้ ในรายการย้ำถึงที่มา ส.ว. มาจากประชาชนผู้มาสมัครเลือกกันเองให้ได้ 200 คน แบ่งกลุ่มตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือการทำงานด้านต่างๆ มีวาระ 5 ปีวาระเดียว มีหน้าที่พิจารณาร่างกฎหมาย เห็นชอบแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ

ส่วนคุณสมบัติ มีสัญชาติไทยโดยการเกิด อายุ 40 ปีบริบูรณ์ในวันสมัคร ทั้งนี้คุณสมบัติต้องห้าม มีการห้ามพ่อแม่ลูกคู่สมรสเป็น ส.ส. และ ส.ว. หรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง หรือเคยเป็น ส.ส. สมาชิกพรรคการเมือง รัฐมนตรี สภาท้องถิ่น ยังไม่เกิน 10 ปี รวมถึงผู้เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ.

โฆษก กรธ. แจง "รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยจริงหรือ" ในรายการ "แกะกล่องรัฐธรรมนูญใหม่" ย้ำยึดประชาธิปไตยให้สิทธิเสรีภาพประชาชน ร่ายที่มา ส.ว. 200 คน คุณสมบัติต้องห้าม ปิดทางสภาผัวเมีย... 4 ก.พ. 2559 08:43 ไทยรัฐ