วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดบ้านบริบูรณ์เป็นหอศิลป์แห่งที่สองของลำปาง

นายณรงค์ ปัทมะเสวี (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานมูลนิธินิยม ปัทมะเสวี โดยความร่วมมือของการเคหะแห่งชาติ และ International Institute for Asian Studies (IIAS) มหาวิทยาลัยไลเดน เมืองไลเดน ประเทศเนเธอร์แลนด์ จัดโครงการฝึกอบรม “การจัดทำนครลำปางให้เป็นเมืองน่าอยู่ โดยการปกป้องรักษามรดกอันมีคุณค่าของเมือง” พร้อมเปิดบ้านบริบูรณ์เป็นหอศิลป์แห่งที่ 2 ของจังหวัด เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และการพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ให้กับท้องถิ่นและผู้เกี่ยวข้อง ณ บ้านบริบูรณ์ ชุมชนกาดกองต้า จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆ นี้

บ้านบริบูรณ์ เป็นสถานที่ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดลำปาง เป็นอาคารเก่าแก่มีอายุกว่า 100 ปี ที่ก่อสร้างตามแบบสถาปัตยกรรมโคโลเนียล และได้มีการอนุรักษ์และปรับปรุงให้สวยงามและอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ โดยมูลนิธิ นิยม ปัทมะเสวี เพื่อใช้เป็นหอศิลปะการแสดง เช่น คอนเสิร์ต การแสดงดนตรีต่างๆ และการแสดงละครเป็นต้น เพื่อให้ศิลปินในจังหวัดลำปาง และจังหวัดข้างเคียงได้นำเสนอผลงานและแสดงความสามารถ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

สร้างสมรรถนะในการพัฒนาที่อยู่อาศัย และพัฒนาเมืองเชิงอนุรักษ์ให้กับท้องถิ่น 1 ก.พ. 2559 19:01 1 ก.พ. 2559 19:38 ไทยรัฐ