ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วย ทร.พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล วอนให้เป็นที่พึ่ง ปชช. - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมหน่วย ทร.พื้นที่ กทม.-ปริมณฑล วอนให้เป็นที่พึ่ง ปชช.

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 1 ก.พ. 2559 22:40
749 ครั้ง


"แม่ทัพเรือ" พร้อมคณะเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล วอนให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจ ซื่อสัตย์สุจริต และเป็นที่พึ่ง ปชช.

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 1 ก.พ. พล.ร.อ.ณะ อารีนิจ ผบ.ทร. ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ณ ลานหน้ากองบังคับการกรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ภายในป้อมพระจุลจอมเกล้าฯ ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ โดยการเดินทางตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ เพื่อเป็นการบำรุงขวัญและรับทราบอุปสรรคปัญหาข้อขัดข้องในการทำงาน โดยมีหน่วยขึ้นตรงที่รับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ มีจำนวน 27 หน่วย ประกอบด้วย ส่วนบัญชาการ 14 หน่วย ส่วนกำลังรบ 2 หน่วย ส่วนยุทธบริการ 8 หน่วย และส่วนศึกษาวิจัย 3 หน่วย

ผบ.ทร.ตรวจแถวทหารกองเกียรติยศ

ทั้งนี้ พล.ร.อ.ณะ ได้ให้โอวาทแก่หน่วยต่างๆ ที่ได้รับการตรวจเยี่ยมโดยมีใจความสำคัญว่า หน่วยของกองทัพเรือที่มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล นับได้ว่าเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการอำนวยการ การสนับสนุนหน่วยกำลังรบ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจของกองทัพเรือทั้งในด้านการรักษาเอกราช อธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และการช่วยเหลือประชาชนทั้งในยามสงบและยามเกิดภัยพิบัติต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมายให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยทุกประการ แสดงให้เห็นถึงขีดความสามารถของหน่วยที่มีความพร้อม มุ่งมั่น และตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีเยี่ยม

ตรวจเยี่ยมสร้างขวัญและกำลังใจ

จากนั้น ผบ.ทร. ได้ขอให้กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ทุกนาย มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต สมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ธำรงรักษาไว้ ซึ่งชื่อเสียงของหน่วยและกองทัพเรือ รวมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ในทุกโอกาส.

โหวตข่าวนี้
 • ชอบ
  12.5%
 • ไม่ชอบ
  3.1%
 • สนุก
  15.6%
 • ประหลาดใจ
  56.3%
 • เสียใจ
  0.0%
 • ให้กำลังใจ
  12.5%
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement