วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เรืองไกร' ยื่น กกต.สอบฟัน 'มาร์ค' สิ้นสภาพ หน.ปชป.

"เรืองไกร" ยื่นหนังสือ ปธ.กกต. สอบสถานะ "อภิสิทธิ์" สิ้นสภาพหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฐานขัด พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 50 ปมห้ามคนถูกปลดจากราชการ เป็นกรรมการบริหารพรรค

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.59 ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ สมาชิกพรรคเพื่อไทย เดินทางเข้ายื่นคำร้องต่อ ประธาน กกต. ในฐานะนายทะเบียนพรรคการเมือง ขอให้วินิจฉัยว่า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ขาดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าและต้องพ้นจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคหรือไม่

โดย นายเรืองไกร ระบุว่า นายอภิสิทธิ์ถูกปลดออกจากราชการทหาร จากคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายตามคำพิพากษาศาล จึงขัดคุณสมบัติการเป็นหัวหน้าพรรคตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 2550 ที่ห้ามบุคคลถูกปลดออกจากราชการ ฐานทุจริตประพฤติมิชอบเป็นกรรมการบริหารพรรค

"แม้ขณะนี้สมาชิกภาพการเป็น ส.ส.จะสิ้นไป แต่ความเป็นหัวหน้าพรรคยังอยู่ เมื่อ พ.ร.บ.พรรคการเมืองยังใช้บังคับและมาตรา 11 ระบุชัดคนที่จะเป็นคณะกรรมการบริหารพรรค ตั้งแต่หัวหน้าพรรคยันโฆษกพรรค จะต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม 102(6) ของรัฐธรรมนูญ 50 ที่กำหนดว่าต้องไม่เป็นบุคคลที่เคยถูกปลดออก ไล่ออกจากราชการ คำสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 1163/2555 ที่ให้ปลดนายอภิสิทธิ์ออกจากนายทหารสัญญาบัตรประจำการ เหตุหลักฐานเข้ารับราชการเป็นเท็จและศาลแพ่งได้มีคำพิพากษารับรองความชอบด้วยกฎหมายของคำสั่งดังกล่าว ก็ย่อมมีผลให้นายอภิสิทธิ์พ้นจากความเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ตามที่ พ.ร.บ.ว่าพรรคการเมืองกำหนด

ทั้งนี้ นายเรืองไกร ยังเห็นว่า นายอภิสิทธิ์ ขาดคุณสมบัติหัวหน้าพรรคตั้งแต่ปี 2555 หลังคำสั่งกระทรวงกลาโหมมีผลบังคับใช้ในวันที่ 8 พ.ย. 2555 อีกทั้งคำพิพากษาศาลชั้นต้นได้รับรองคำสั่งดังกล่าว จึงมีผลบังคับใช้มาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม นายอภิสิทธิ์อาจมีสิทธิ์ลงสมัคร ส.ส.ได้ตามร่างรัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด หลังปรับเปลี่ยนข้อความจากรัฐธรรมนูญปี 2550 จากเคยถูกปลดออก เป็นเคยถูกสั่งให้พ้นจากราชการ

"เรืองไกร" ยื่นหนังสือ ปธ.กกต. สอบสถานะ "อภิสิทธิ์" สิ้นสภาพหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ฐานขัด พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง 50 ปมห้ามคนถูกปลดจากราชการ เป็นกรรมการบริหารพรรค 1 ก.พ. 2559 15:33 ไทยรัฐ