วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พรเพชร' เล็งจับ สนช.ขังเกาะ เร่งปั๊ม ก.ม.ลูก 10 ฉบับ ใน 2 เดือน

"พรเพชร" เผย สนช.เตรียมรุมซักร่าง รธน. ข้องใจปมบัตรเลือกตั้งใบเดียว-เลือกตั้ง ส.ว. 20 กลุ่มอาชีพ-แจ้งชื่อนายกฯ ล่วงหน้า มีความเป็นสากล เข้าบริบทสังคมไทยหรือไม่ เล็งหาเกาะถกเร่งคลอด ก.ม.ลูก ให้เสร็จภายใน 2 เดือน

เมื่อวันที่ 1 ก.พ.59 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธาน สนช. กล่าวกรณี สนช.จะให้ความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ เพื่อส่งให้ กรธ. ภายในวันที่ 15 ก.พ.ว่า ในวันที่ 3 ก.พ.จะประชุมร่วมระหว่าง สนช.และ สปท. เพื่อรับฟังเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญจาก กรธ. พร้อมซักถามประเด็นที่สงสัย โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นหลักการสำคัญ อาทิบทบัญญัติเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ถูกทักท้วงว่า ไม่เขียนให้ชัดเจน แต่ส่วนตัวมองว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ เขียนเรื่องสิทธิและเสรีภาพของประชาชนได้ดีกว่าฉบับที่ผ่านมา เพราะระบุให้เรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเป็นหน้าที่ของรัฐที่ต้องดูแลประชาชน ดังนั้นหากมีการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชน จะเป็นความผิดของรัฐบาลสามารถส่งเรื่องให้องค์กรอิสระเอาผิดได้ ขณะที่เรื่องสภาผู้แทนราษฎรที่ให้ใช้บัตรเลือกตั้งใบเดียวเลือก ส.ส.เขต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายกรัฐมนตรีนั้น จากการหารือกับ สนช.หลายคนยังสงสัยเรื่องดังกล่าว คงต้องขอคำอธิบายเพิ่มเติมเพราะนายกฯ เคยให้หลักการว่า ร่างรัฐธรรมนูญต้องมีความเป็นสากล และเข้ากับบริบทสังคมไทย สนช.คงต้องสอบถามว่า ระบบดังกล่าวมีความเป็นสากลและเข้ากับบริบทของสังคมไทยอย่างไร

นายพรเพชร กล่าวว่า ส่วนการได้มาของ ส.ว.ที่มาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 20 กลุ่ม เลือกไขว้กันเองระหว่างกลุ่ม สนช.เป็นห่วงเรื่องการได้ผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกลุ่ม และการฮั้วกัน รวมทั้งที่มาของ 20 กลุ่มอาชีพ อาจเป็นกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมา ขณะที่เรื่องที่มานายกรัฐมนตรีที่ให้พรรคการเมืองเสนอชื่อนายกรัฐมนตรี 3 คน ให้ทราบล่วงหน้า แม้จะอธิบายว่า ประชาชนชอบประเด็นนี้ แต่ สนช.คงต้องสอบถามว่า จะตอบโจทย์เรื่องอะไร ประเด็นเหล่านี้ถือเป็นหลักสากล และเข้ากับบริบทของสังคมไทยหรือไม่ตลอดจนเรื่องการให้อำนาจองค์กรอิสระมากเกินไป ทั้งศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง โดยไม่ยึดโยงประชาชน ก็คงต้องมีการสอบถามเช่นกัน หลังจากการหารือร่วมกันระหว่าง สนช.และ สปท. ในวันที่ 3 ก.พ.แล้ว จากนั้นวันที่ 5 ก.พ. สนช.จะประชุมอภิปรายแสดงความเห็นร่างรัฐธรรมนูญว่า ควรเสนอหรือปรับปรุงแก้ไขอย่างไร โดยเชิญตัวแทน กรธ.ร่วมรับฟังด้วยเมื่อได้ความเห็นอย่างไร จะส่งความเห็นให้คณะกรรมาธิการสามัญพิจารณาศึกษาเสนอแนะ และรวบรวมความเห็นเพื่อการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มี นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. เป็นประธาน ไปสรุปรวบรวมเป็นรายงานความเห็นส่งเข้าที่ประชุมสนช.เพื่อให้ความเห็นชอบรับรองรายงานดังกล่าว ในวันที่ 12 ก.พ. ก่อนส่งไปยัง กรธ.ภายในวันที่ 15 ก.พ. มั่นใจว่า หลังจากที่ กรธ.รับฟังข้อเสนอแนะจากหลายฝ่ายแล้ว นายมีชัยจะปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาร่างรัฐธรรมนูญแน่นอน

นายพรเพชร กล่าวว่า ส่วนการยกร่างกฎหมายลูก 10 ฉบับ ซึ่ง สนช.จะต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน 2 เดือน ถือเป็นภาระหนักมาก ปกติกฎหมายแต่ละฉบับที่ สนช.พิจารณาใช้เวลานานกว่า 2 เดือนอยู่แล้ว สนช.จะต้องพิจารณากฎหมายลูกอย่างรอบคอบถ้ามีความจำเป็น กมธ.ที่พิจารณาเกี่ยวกับกฎหมายจะต้องไปประชุมนอกสถานที่ตามเกาะต่างๆ เช่น เกาะล้าน เกาะช้าง ที่ไม่สามารถไปไหนมาไหนได้สะดวก เพื่อพิจารณากฎหมายลูกให้เสร็จโดยเร็ว แต่ สนช.จะไม่ขอให้เพิ่มเวลาการพิจารณากฎหมายลูกเพราะจะถูกครหาว่า ต้องการต่ออายุให้ คสช. ยืนยันว่า สนช.จะพิจารณากฎหมายลูกเสร็จทันเวลา 2 เดือนแน่

เมื่อถามว่า นักการเมืองเห็นว่าร่างรัฐธรรมนูญนี้ใช้ยาแรงเกินเหตุ จะปลุกให้คว่ำร่างรัฐธรรมนูญในการทำประชามติ นายพรเพชร กล่าวว่า อยากให้นักการเมืองเข้าใจ และกลับไปคิดให้ดีๆ อาจจะเปลี่ยนใจได้ บางเรื่องเมื่อใช้แรกๆ อาจจะต่อต้าน แต่เมื่อผ่านไปนานๆ คนส่วนใหญ่จะยอมรับและชื่นชม เมื่อถามว่า หากร่างรัฐธรรมนูญถูกคว่ำในการทำประชามติ จะทำอย่างไรต่อไป นายพรเพชร กล่าวว่า นายกฯ พูดมาตลอดว่าเรื่องนี้มีทางออก แต่ถ้าพูดตอนนี้จะเป็นการชี้นำ แต่ทางออกของนายกฯ คือ ถึงอย่างไรต้องเลือกตั้งในปี 2560 ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรต้องปรึกษานักกฎหมาย อาทิ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี หรือตนก็ได้