บริการข่าวไทยรัฐ

'ยะใส' จี้ กรธ. ทบทวน 6 จุดอ่อน รธน. จ่อชำแหละร่าง 5 ก.พ.นี้

"สุริยะใส" แนะประชาชนรู้เท่าทันกระแสวิพากษ์ที่มีหลายเจตนาต่อร่าง รธน. เผยเตรียมจัดเวทีชำแหละร่างฯ อย่างเป็นทางการ 5 ก.พ.นี้ จี้ กรธ. ทบทวน 6 ประเด็นต้องปรับปรุง

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.59 นายสุริยะใส กตะศิลา รองคณบดีฯ วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม ม.รังสิต กล่าวถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญในขณะนี้ว่า มีหลากหลายกลุ่มทั้งกลุ่มที่วิพากษ์วิจารณ์ด้วยเจตนาอยากปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญให้ดีขึ้นกว่าเดิมและเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปจริงๆ และกลุ่มการเมืองที่มองร่างรัฐธรรมนูญเฉพาะส่วนที่ตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสีย อีกกลุ่มจะเป็นกลุ่มที่ตั้งธงคว่ำร่างฯ ไว้ก่อนแล้วและพยายามขยายจุดอ่อนของร่างฯ ไปเพื่อจุดมุ่งหมายบางอย่างทางการเมือง ฉะนั้น สังคมต้องพิจารณากระแสวิพากษ์ร่างฯ อย่างรู้เท่าทัน เพื่อไม่ไปอยู่ในเกมปลุกปั่นบางอย่างจนเลยเถิดและไม่นำไปสู่การปฏิรูปประเทศแต่อย่างใด

นายสุริยะใส กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็มีจุดอ่อนอยู่หลายจุดหลายประเด็นอย่างน้อย 6 ประเด็นต้องได้รับการทบทวนปรับปรุงดังนี้ 1.ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมหรือใบเลือกตั้งใบเดียว เป็นระบบที่มีจุดบอดและบิดเบือนเจตนารมย์ของผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง 2.สิทธิและการมีส่วนร่วมของประชาชนอ่อนกว่ารัฐธรรมนูญฉบับปี 2540 และฉบับปี 2550 อยู่มากทีเดียว ทั้งสิทธิผู้ด้อยโอกาส คนพิการ แรงงาน ผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของประชาชนหดหายไปเยอะ เช่น หลักการในมาตรา 190 การทำสนธิสัญญาหรือข้อตกลงต่างประเทศก็ถูกกันออกไป 3.รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ที่รัฐต้องถือหุ้นไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 51 ในรัฐธรรมนูญปี 2550 ถูกตัดทิ้งออกไปหมด ซึ่งอาจเปิดช่องให้มีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเปิดทางให้นายทุนเข้ามาครอบครองในที่สุด

นายสุริยะใส กล่าวต่อว่า 4.เพิ่มอำนาจองค์กรอิสระมากกว่ารัฐธรรมนูญฉบับที่ผ่านๆ มา แต่ไม่ได้วางมาตรการในการสรรหาที่โปร่งใส ชอบธรรมและการกำกับตรวจสอบองค์กรเหล่านี้ได้ของประชาชน 5.ประเด็นการกระจายอำนาจและการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเนื้อหาอ่อนกว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับของนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ที่ถูกคว่ำไป 6.ไม่มีกลไกขับเคลื่อนเรื่องปรองดองที่ชัดเจน ทั้งที่เป็น 1 ใน 6 หลักการสำคัญของการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตั้งแต่แรก

"ผมยังเชื่อว่า กรธ.จะทบทวนปรับปรุงเนื้อหาให้ดีขึ้น และอยากให้ทุกฝ่ายเสนอแนะโดยเอาเป้าหมายการปฏิรูปเป็นตัวตั้ง" นายสุริยะใส กล่าว และระบุต่อว่า ทั้งนี้ในส่วนของสถาบันปฏิรูปประเทศไทย ม.รังสิตจะร่วมกับกลุ่มนักวิชาการสยามประชาภิวัฒน์และเครือข่ายประชาสังคมจัดวิพากษ์วิจารณ์ร่างรัฐธรรมนูญเวทีแรกในวันที่ 5 ก.พ.เวลา 13.00 น ที่สถาบันพัฒนบัณฑิตบริหารศาตร์ (นิด้า)