วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'บุญเลิศ' แนะตั้ง สสร. ร่าง รธน.ใหม่ ให้ยอมรับ ขจัดความขัดแย้ง

อดีต สปช. มอง ร่างฯ รธน. ลดบทบาท สภาฯ-ครม. เป็นแค่ตัวประกอบในระบบประชาธิปไตย ชี้บริหารงานไม่ได้มีแต่กับดัก พร้อมตั้งฉายาร่าง "องค์กรอิสระเป็นใหญ่ในแผ่นดิน" เผยแก้ไขยาก เหตุเขียนล็อกไว้หมด

เมื่อวันที่ 31 ม.ค.59 นายบุญเลิศ คชายุทธเดช อดีต สปช. กล่าวว่า ร่างแรกของ รธน.ได้ลดบทบาทรัฐสภาและ ครม.ลง เหลือแค่ตัวประกอบของระบอบประชาธิปไตย ไม่ได้เป็นสถาบันหลักแห่งอำนาจอธิปไตย ที่เป็นของปวงชนชาวไทย พรรคการเมืองและนักการเมืองหรือ ส.ส.แม้ประชาชนเลือกให้มาทำหน้าที่ทางนิติบัญญัติ และตั้งรัฐบาลก็ถูกควบคุม บ่อนเซาะตั้งแต่ลงสมัครรับเลือกตั้งแบบให้กาบัตรใบเดียว เมื่อเป็นรัฐบาลก็บริหารประเทศไม่ได้ เพราะเจอกับดักเต็มไปหมด นโยบายพรรคนำมาปฏิบัติไม่ได้ถ้าไม่เป็น รธน. หรือตามกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ จะแก้ รธน.ก็ทำไม่ได้ องค์กรที่เป็นใหญ่กลับกลายเป็นองค์กรอิสระทั้งหลาย จึงขอตั้งฉายาร่าง รธน.ฉบับ "ศาล รธน.และองค์กรอิสระเป็นใหญ่ในแผ่นดิน"

นายบุญเลิศ กล่าวว่า นายมีชัย บอกว่าให้เสนอแนะมาว่าจะให้แก้เรื่องอะไร ประเด็นไหน ตนเห็นว่าร่าง รธน.ที่ออกมานี้ไม่สามารถเสนอแก้ไขเป็นรายมาตราหรือรายประเด็นได้ เนื่องจากเขียนร้อยเรียงผูกมัดเชื่อมโยงเหมือนห่วงโซ่ หรือตาข่ายกระจายไปอยู่ทุกหมวด นอกจากจะต้องเขียนใหม่โดยยืนบนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตย ฟังเสียงประชาชนให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการร่างอย่างแท้จริง อาจต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ตั้งแต่การให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญมาร่าง ผ่านการคัดสรร ส.ส.ร.ที่ทุกฝ่ายยอมรับ เสร็จแล้วจึงค่อยนำไปลงประชามติ ถ้าไม่ทำเช่นนี้ ปัญหาความขัดแย้งไม่จบ ไม่มีวันจะได้ รธน.ที่สร้างความปรองดอง และการปฏิรูปประเทศได้สำเร็จ

"รธน.ปี 40 บัญญัติให้แก้ไขได้ง่ายโดยเขียนว่า เมื่อครบ 5 ปี ให้กกต. ศาล รธน. หรือ ปปช.ทำรายงานเสนอความเห็นต่อรัฐสภาและครม.เกี่ยวกับการแก้ไข รธน.หรือกฎหมายอื่นได้ แต่ในร่างฯ นี้เขียนไว้ให้ยากหรือแก้ไม่ได้ บทเรียนมีมาแล้วคือ รธน.ปี 50 แก้ไม่ได้ กระทั่งเกิดวิกฤติอยู่หลายปี สุดท้ายก็ฉีก รธน." นายบุญเลิศ กล่าว.

อดีต สปช. มอง ร่างฯ รธน. ลดบทบาท สภาฯ-ครม. เป็นแค่ตัวประกอบในระบบประชาธิปไตย ชี้บริหารงานไม่ได้มีแต่กับดัก พร้อมตั้งฉายาร่าง "องค์กรอิสระเป็นใหญ่ในแผ่นดิน" เผยแก้ไขยาก เหตุเขียนล็อกไว้หมด ... 31 ม.ค. 2559 15:28 ไทยรัฐ