วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วันชัย' อวย ร่างฯ 'มีชัย' ดี! ปราบโกง-ป้องนักการเมืองทุจริต

"วันชัย" อวย ร่าง รธน.ดี ปราบโกง-ป้องนักการเมืองทุจริต เชื่อการ ลต.ภายใต้ รธน.ฉบับนี้ เที่ยงธรรม-ซื่อตรง จวกพวกรุมโจมตี เอาแต่อารมณ์ความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่อ่านร่างฯ ให้ละเอียดทั้งฉบับ พร้อมมั่นใจผ่านประชามติ

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 59 นายวันชัย สอนศิริ โฆษกคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการเมือง สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) กล่าวว่า เท่าที่ได้อ่านรัฐธรรมนูญฉบับที่ นายมีชัย แถลงมาแล้วนั้นเห็นได้ว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่ป้องกันนักการเมืองทุจริตเข้ามาเล่นการเมือง มีกลไกที่ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้จะสุจริตเที่ยงธรรมได้ในระดับหนึ่ง ใครที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะมีกลไกตรวจสอบอย่างเข้มข้น หากมีการกระทำทุจริตคอร์รัปชันจะถูกเล่นงานอย่างหนัก ถึงขั้นประหารชีวิตทางการเมือง และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบทางการเมืองกับนักการเมืองหลายขั้นตอน ต้องยอมรับว่า รัฐธรรมนูญฉบับนี้ กรธ.ร่างมาเพื่อประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศ และแก้ปัญหาทางการเมืองที่ล้มเหลว ไม่ได้ร่างมาเพื่อความพอใจของนักการเมือง จึงเป็นธรรมดาที่นักการเมืองบางคนบางพวกที่เคยหากินกับการเมือง ก็ต้องออกมาโจมตีกล่าวหาสารพัด ซึ่งก็ไม่ต้องไปวิตกกังวลกับคนพวกนี้ เชื่อว่าคนพวกนี้ไม่ได้อ่านรัฐธรรมนูญทั้งหมดโดยละเอียดและด้วยใจที่เป็นธรรม เพราะตั้งหน้าตั้งตาโจมตีอย่างเดียว และก็จะท่องคาถาประจำใจว่าเลือกตั้งดี เผด็จการเลว โดยไม่พิจารณาจากเนื้อหาแห่งรัฐธรรมนูญทั้งหมด จึงไม่ได้พูดด้วยเหตุด้วยผล เอาอารมณ์ความรู้สึกเป็นตัวตั้ง

นายวันชัย กล่าวต่อว่า โดยเนื้อหาของรัฐธรรมนูญนี้แล้วทั้งหมดต้องยอมรับว่า เป็นรัฐธรรมนูญที่ดีฉบับหนึ่ง มีบางประเด็นที่จะต้องแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ในระยะเปลี่ยนผ่านอำนาจจากฝ่ายความมั่นคงไปสู่ประชาธิปไตย ควรมีกลไกที่จะทำให้เกิดความสมดุล ทั้งการเลือกตั้งและความมั่นคงในลักษณะที่ค่อยเป็นค่อยไป มิใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของประชาธิปไตยอย่างที่เคยเป็นมา ในที่สุดก็จะเข้าไปสู่วังวนเดิม ตรงนี้ กรธ.จะต้องสร้างกลไกให้เกิดความพอดีในระยะ 4 ปี ของการถ่ายโอนอำนาจ ซึ่งยังไม่มีในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ รวมทั้งการได้มาซึ่ง ส.ว. ก็น่าจะเป็นปัญหาว่าองค์กร 20 อาชีพนั้นจะจัดกันอย่างไร แบบไหน และการเลือกกันเองนั้นก็จะเป็นปัญหาในการบล็อกโหวต ที่เคยเป็นข้อบกพร่องที่เกิดปัญหามาแล้ว และเลิกใช้กันไปแล้ว เอากลับมาทำไมในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ นอกนั้นก็น่าจะรับฟังข้อเสนอแนะจากองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และภาคประชาชนเพื่อเอามาปรับปรุงแก้ไขเสียใหม่ รัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็คงจะผ่านประชามติไปด้วยความเรียบร้อย เพราะประชาชนเขาตื่นกันแล้ว และก็จะไม่ยอมกับนักการเมืองที่เอาการเมืองมาหากินอีกต่อไป

"วันชัย" อวย ร่าง รธน.ดี ปราบโกง-ป้องนักการเมืองทุจริต เชื่อการ ลต.ภายใต้ รธน.ฉบับนี้ เที่ยงธรรม-ซื่อตรง จวกพวกรุมโจมตี เอาแต่อารมณ์ความรู้สึกตัวเองเป็นที่ตั้ง ไม่อ่านร่างฯ ให้ละเอียดทั้งฉบับ พร้อมมั่นใจผ่านประชามติ 31 ม.ค. 2559 12:38 ไทยรัฐ