บริการข่าวไทยรัฐ

'บิ๊กโบ้' แจงสถานการณ์ชายแดนใต้ดีขึ้น พร้อมเดินหน้าถกกรอบสันติสุข

"บิ๊กโบ้" แจงคืบหน้าสถานการณ์ชายแดนใต้ดีขึ้น ขอบคุณทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล เผยล่าสุดหารือกรอบกติกา-คำแนะนำทั่วไปในการถกสันติสุข...

วันที่ 31 ม.ค. 59 พล.ต.บรรพต พูลเพียร โฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) กล่าวว่า พล.อ.อักษรา เกิดผล ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ขอบคุณ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) และทุกส่วนราชการ รวมทั้งผู้นำศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในพื้นที่ ที่ร่วมกันดูแลสถานการณ์ ร่วมกันดูแลท้องที่และชุมชนของตนเอง จนทำให้สถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นในทุกด้าน ขณะที่ผู้นำศาสนา นักวิชาการ สื่อสารมวลชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนต่างตื่นตัวแสดงออกต่อการมีส่วนร่วมตามความต้องการของประชาชนอย่างเห็นได้ชัด

พล.ต.บรรพต กล่าวต่อว่า ผลจากการพูดคุยที่ผ่านมา พบว่า คณะพูดคุยฯ ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากฝ่ายมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยการความสะดวก และกลุ่มผู้เห็นต่างจากรัฐ ขณะนี้ยังอยู่ในระยะของการสร้างความไว้วางใจ ซึ่งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่สุด ผลสัมฤทธิ์ที่ปรากฏชัดขณะนี้ คือ ทุกฝ่ายแสดงออกถึงความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการสร้างสันติสุข ซึ่งต้องมีการกำหนดวิธีการที่เหมาะสมร่วมกันต่อไป ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่ 25-28 ม.ค.ที่ผ่านมา คณะทำงานทางเทคนิคร่วมได้เดินทางไปประชุมหารือในการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงร่วมด้านธุรการ และการสนับสนุนเป็นเสมือนกรอบกติกา หรือคำแนะนำทั่วไปสำหรับใช้ในการพูดคุยที่สำคัญ ได้แก่ การกำหนดชื่อเรียกต่างๆ การกำหนดขอบเขตพื้นที่ การอำนวยความสะดวกตามกระบวนการยุติธรรม และด้านธุรการและการสนับสนุน ซึ่งคณะพูดคุยฯ จะได้รวบรวมรายงานขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการอำนวยการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ต่อไป

นอกจากนี้ พล.ต.บรรพต ยังกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีที่พบวัตถุระเบิดแสวงเครื่องคล้ายจรวดในพื้นที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เมื่อวันที่ 28 ม.ค.ที่ผ่านมา ตามภาพหลักฐานที่ปรากฏจากสื่อมวลชนนั้น ในส่วนรายละเอียดทางเทคนิคเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ตรวจพบ จำเป็นต้องรอการยืนยันจากหน่วยพิสูจน์หลักฐานในพื้นที่ให้แน่ชัด ก่อนที่จะให้ความเห็นใดๆ เพื่อป้องกันผู้ไม่หวังดีนำไปบิดเบือนใช้ประโยชน์ได้ ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่ทุกฝ่ายต้องให้ความระมัดระวัง