วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทบ.24 เร่งขุดลอกหนองน้ำแก้ภัยแล้ง

ผู้สื่อรายงานว่า เมื่อสายวันที่ 30 ม.ค. พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง ผบ.มทบ.24 อุดรธานี พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการขุดลอกหนองกุดเป่ง บ้านดงบังหนองเขื่อน หมู่ 1 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้น้ำในการเกษตร พล.ต.อำนวยกล่าวว่าการขุดลอกหนองกุดเป่ง บ้านดงบังหนองเขื่อน ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน มณฑลทหารบกที่ 24 ได้บูรณาการร่วมกับ อบจ.อุดรธานี อ.หนองหาน และ อบต.หนองสระปลา ร่วมใจกันขุดลอกหนองกุดเป่งเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บน้ำใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรและแก้ปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากหนองกุดเป่งมีสภาพตื้นเขิน มีวัชพืชปกคลุมจำนวนมาก จึงได้ขุดลอกเพื่อกักเก็บน้ำให้เพียงพอสำหรับประชาชน 300 ครัวเรือนจะได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดปี หลังจากเปิดโครงการขุดลอกหนองกุดเป่งเสร็จแล้ว พล.ต.อำนวยได้มอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านเพื่อใช้ห่มกันหนาวรอบสองที่จะมาถึงอีกในเร็วนี้

จ.กาฬสินธุ์ นายพลพงษ์ ศรีสมัย นายอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ พร้อมผู้บริหาร อบต.กุดโดน นำรถบรรทุกน้ำ 2 คัน นำน้ำไปแจกจ่ายให้แก่ราษฎรบ้านหนองปะโอ ต.กุดโดน หมู่บ้านที่ประสบภัยแล้ง ชาวบ้านต้องซื้อน้ำดื่มกินถังละ 10 บาท นายพลพงษ์ เปิดเผยว่า บ้านหนองปะโอเป็นหมู่บ้านที่ประสบปัญหาเรื่องน้ำมาตลอด เนื่องจากอยู่บนเนินสูง ขุดเจาะบ่อบาดาลก็ไม่เจอน้ำ ทาง อบต.กุดโดนได้นำถังน้ำมาตั้งไว้กลางหมู่บ้านให้ราษฎรนำไปใช้แต่ยังไม่เพียงพอ และรายงานให้นายวินัย วิทยานุกูล ผวจ.กาฬสินธุ์ รับทราบแล้ว เพื่อจัดสรรงบประมาณมาปรับปรุงโสกหินขาว อยู่ห่างจากหมู่บ้าน 2 กม. ซึ่งจะแก้ปัญหาเรื่องน้ำของหมูบ้านแห่งนี้ได้อย่างถาวร

นางสุปราณี ภูจอมขำ อายุ 56 ปี อยู่บ้านเลขที่188 หมู่ 6 บ้านหนองปะโอ เปิดเผยว่า ปีนี้แล้งหนักมาก น้ำที่ทางการมาใส่ไว้ในถังกลางไม่เพียงพอ ชาวบ้านต้องนำแกลลอนใส่ล้อเข็นไปตักน้ำในแอ่งน้ำสาธารณะทางทิศเหนือของหมู่บ้านวันละ 3-4 เที่ยว เพื่อนำมาใช้ ส่วนน้ำดื่มต้องซื้อจากพ่อค้านำมาขายให้ถังละ10บาท อยากให้ทางการแก้ปัญหาเรื่องน้ำให้ชาวบ้านหนองปะโออย่างถาวร เพราะมีปัญหาเรื่องน้ำมาโดยตลอด.

ผู้สื่อรายงานว่า เมื่อสายวันที่ 30 ม.ค. พล.ต.อำนวย จุลโนนยาง ผบ.มทบ.24 อุดรธานี พร้อมคณะได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการขุดลอกหนองกุดเป่ง บ้านดงบังหนองเขื่อน หมู่ 1 ต.หนองสระปลา อ.หนองหาน จ.อุดรธานี 31 ม.ค. 2559 07:03 ไทยรัฐ