วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรธ.สั่งแก้ไขร่างรธน. พบข้อความคลาดเคลื่อน ‘ม.259 วรรคหก’

กรธ.ตรวจสอบ ร่างรัฐธรรมนูญ พบข้อความคลาดเคลื่อนอยู่หนึ่งแห่ง คือ มาตรา259 วรรคหก จึงได้สั่งแก้ไขให้เป็นไปตามมติและเจตนารมย์ที่ถูกต้อง  และอยากให้ประชาชน สื่อมวลชน รวมถึงทุกๆฝ่ายช่วยกันอ่านและตรวจสอบร่างรธน.ด้วย 

เมื่อ 30 ม.ค.59 นายอุดม รัฐอมฤต โฆษกคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2559 กรธ.ได้ตรวจสอบร่างรัฐธรรมนูญที่เผยแพร่ไปแล้วพบว่า มีข้อความที่คลาดเคลื่อนอยู่หนึ่งแห่งคือ มาตรา 259 วรรคหก จึงได้แก้ไขให้ถูกต้องตามที่ที่ประชุมเห็นควรมาก่อนหน้านี้แล้ว

นายอุดม กล่าวว่าถ้อยคำที่แก้ไขคือจาก "เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือดำรงตำแหน่งวุฒิสภาภายในสองปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคห้า" เป็น "เพื่อประโยชน์แห่งการขจัดส่วนได้เสีย ห้ามมิให้กรรมการร่างรัฐธรรมนูญดำรงตำแหน่งทางการเมืองภายในสองปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่งตามวรรคห้า"

นายอุดม กล่าวว่า ความคลาดเคลื่อนดังกล่าวเกิดจากมาตราก่อนหน้านี้ หลายมาตราได้ใช้ถ้อยคำซ้ำในลักษณะทำนองเดียวกันมา เมื่อกรธ.ตรวจทานฉบับที่พิมพ์เผยแพร่ออกมาซึ่งยังมีจำนวนไม่มากไม่กี่ร้อยเล่มจึงได้สั่งให้แก้ไขให้เป็นไปตามมติและเจตนารมย์ที่ถูกต้องแล้ว ทั้งในเวปไซต์ของรัฐสภาและเอกสารที่จะพิมพ์เผยแพร่ต่อไป

นายอุดม กล่าวด้วยว่า อยากให้ประชาชน สื่อมวลชน และทุกๆฝ่าย ได้ช่วยกันอ่านและตรวจสอบรัฐธรรมนูญด้วย และหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็เสนอความคิดเห็นมายังกรธ.ได้เพื่อที่กรธ.จะได้นำข้อเสนอของทุกฝ่ายมาพิจารณาอีกครั้งในช่วงสองสัปดาห์ข้างหน้า เพื่อให้รัฐธรรมนูญมีความสมบูรณ์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ

กรธ.ตรวจสอบ ร่างรัฐธรรมนูญ พบข้อความคลาดเคลื่อนอยู่หนึ่งแห่ง คือ มาตรา259 วรรคหก จึงได้สั่งแก้ไขให้เป็นไปตามมติและเจตนารมย์ที่ถูกต้อง พร้อมอยากให้ประชาชน สื่อมวลชน และทุกๆฝ่ายช่วยกันอ่านและตรวจสอบร่างรธน.ด้วย 31 ม.ค. 2559 02:11 31 ม.ค. 2559 02:28 ไทยรัฐ