บริการข่าวไทยรัฐ

ขู่เล่นบทโหด

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐธรรมนูญ : การปฏิรูปประเทศ และการมีส่วนร่วมของประชาชน” ที่รัฐสภา ระบุถ้ามีโอกาสยกร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้ง เนื้อหาอาจโหดกว่าเดิม.