วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ขู่เล่นบทโหด

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธาน กรธ.ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “รัฐธรรมนูญ : การปฏิรูปประเทศ และการมีส่วนร่วมของประชาชน” ที่รัฐสภา ระบุถ้ามีโอกาสยกร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้ง เนื้อหาอาจโหดกว่าเดิม.