วันจันทร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เลือกตั้งยุคลุงตู่

ยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะจาก “บิ๊กตู่” พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ระบุจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในเดือน ก.ค.ปี 2560 อย่างแน่นอน ไม่ว่าร่างรัฐธรรมนูญจะผ่านประชามติหรือไม่ก็ตาม เล่นเอานักเลือกตั้งหัวใจพองโต แต่ก็ยังมองไม่ออกว่า หากรัฐธรรมนูญไม่ผ่าน จะเลือกเอารัฐธรรมนูญฉบับใดมาใช้

ขณะที่ฝั่งของกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ชี้ว่าการเลือกตั้งน่าจะขยับไปเป็นช่วงปลายปี เนื่องจากเป็นจังหวะเวลาที่ลงตัว ด้วยยังมีกฎหมายลูกอีกหลายฉบับที่ต้องดำเนินการ

สุดท้ายก็คงยังไม่เป๊ะ แต่ก็เอาเป็นว่าทุกฝ่ายพยายามที่จะทำให้เกิดการเลือกตั้งขึ้นตั้งแต่กลางปี 2560 ไปจนถึงสิ้นปี หรืออย่างมากก็ต้นปี 2561 ไปโน่นแหละ อย่าคิดมาก

และล่าสุดเมื่อวันวาน ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกก็ออกมา 270 มาตรา 15 หมวด ก่อนที่จะรอข้อเสนอแนะจากฝ่ายต่างๆ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข โดยภาพรวมคือเน้นเรื่องของการสกัดกั้น “การโกง”

ก็ต้องดูกันต่อไปว่า ทั้งรัฐธรรมนูญ และการเลือกตั้งในยุคของ “บิ๊กตู่” จะใสสะอาด หมดจด ไร้รอยราคี กันหรือไม่อย่างไร!

แต่ก่อนจะถึงวันเลือกตั้งตรงนั้น มาว่ากันเรื่องตรงนี้ก่อน ด้วยการเลือกตั้งในแวดวงกีฬาของเรา ที่ก็อยู่ในสมัยที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้า คสช. และเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาด และได้แสดงท่าทีเน้นย้ำอยู่ตลอดเวลา ถึงการที่จะทำให้บ้านเมืองมีกฎ กติกา มีความสะอาดบริสุทธิ์ ขจัดการโกง การเล่นพรรคเล่นพวก และไม่ให้พวกพ้องหรือบริวารเอาชื่อไปแอบอ้างแสวงหาผลประโยชน์!!!

เป็นช่วงเวลาที่บ้านเมืองยกย่องเชิดชู และไว้วางใจใน “ทหาร” ที่จะช่วยปูพื้นสร้างมาตรฐานของบ้านเมืองนี้ ให้ขจัดการเอารัดเอาเปรียบ นำมาซึ่งความสุข ความปรองดอง รวมทั้งกอบกู้ศักดิ์ศรีของ “ตำรวจ” เพื่อเป็นที่พึ่งในสังคม ในอันที่จะให้ความ “เป็นธรรม” กับทุกฝ่าย ซึ่งคือหัวใจของการคืนความสุข สร้างความปรองดอง

การเลือกตั้งในวงการกีฬาที่ปรากฏต่อสาธารณชนนั้น แม้ไม่เกี่ยวโยงโดยตรงต่อการเลือกตั้งใหญ่ที่สังคมเฝ้ารอนั้น แต่ก็ถือว่าอยู่ในขอบเขตอำนาจที่ปกคลุมประเทศไทยแบบเดียวกัน ร่มเงาเดียวกัน

แต่กลับมี “การเมือง” เข้าแทรก การเมือง ที่ไม่ใช่เรื่องของการเมือง หรือนักการเมืองโดยเฉพาะ แต่เป็นการเมืองในนามธรรม ที่มีทั้งการใช้อำนาจ ทั้งในและนอกระบบ ผ่านทางเครือข่ายบุคลากร การใช้เครื่องไม้เครื่องมือ ไม่ว่าจะแฝงอยู่ในกลไกของรัฐ หรือพวกพ้องมาแทรกแซง เพื่อเป้าหมายให้เป็นคุณต่ออีกฝ่าย และเป็นโทษต่อฝั่งตรงข้าม ถือเป็นเรื่องเลวร้ายที่ไม่เคยปรากฏในวงการกีฬา

กระทั่งหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแล เป็นผู้คุ้มกฎ ก็ไม่ได้สร้างความอุ่นใจ ที่แสดงให้เห็นถึงความเที่ยงธรรม และดำรงอยู่เพื่อเป็นหลักอย่างแท้จริง

ซ้ำร้ายกลับสะท้อนภาพของความโลเล พร้อมที่จะโอนเอียงไปยังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ซึ่งถือเป็นอันตรายต่อระบบอย่างที่สุด

ก็ได้แต่หวังว่า การเลือกตั้งใหญ่ที่จะเกิดขึ้น จะไม่มีสภาพเหมือนกับการเลือกตั้งวงการกีฬาในวันนี้

ความยุติธรรมไม่เกิด ความสุขจะกลับคืนมาได้อย่างไร...


“เบี้ยหงาย”

30 ม.ค. 2559 23:35 ไทยรัฐ