วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วิษณุจ่อนำ รธน.ร่างแรก กรธ.เข้าครม.อังคาร นี้

"วิษณุ" จ่อ ชง ครม. แจง เนื้อหารธน.ร่างแรก 2 ก.พ.นี้ ชี้ กรธ.ให้อำนาจ องค์กรอิสระ หวัง ไม่ต้องมี “คปป.” ย้ำ ไม่ก้าวก่าย ฝ่ายบริหาร ไม่แปลกใจ ร่างฉบับนี้ไม่ประชาธิปไตย 100% อ้าง ไม่มีที่ไหนในโลกสมบูรณ์แบบ ส่วนต้องถกร่วมคสช.-ครม.หรือไม่ รอความชัดเจน อังคารนี้

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) เผยแพร่ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรก ว่า การส่งความเห็นเสนอแก้ไขร่างแรกของคณะรัฐมนตรี (ครม.) แม้เป็นเวลาที่เร่งรัด แต่ก็เข้าใจเพราะกรธ.จะต้องแก้ไขเนื้อหาให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 29 มีนาคมนี้ ตนได้หารือเรื่องนี้กับเลขาธิการ ครม.แล้ว ถ้าได้รับร่างฯอย่างเป็นทางการ ก็จะแจ้งต่อที่ประชุมครม.ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ นี้ เพื่อจะได้หารือว่า จะมีข้อเสนอให้ กรธ.แก้ไขอย่างไร เบื้องต้นยังไม่มีความเห็นว่า จะแก้ไขอย่างไร เพราะต้องรอฟังความเห็นจาก ครม. ส่วนความเห็นของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น ยังไม่ทราบ เพราะยังไม่รู้ว่า คสช.จะดำเนินการอย่างไร

ผู้สื่อข่าวถามว่า เนื้อหาโดยรวมให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญค่อนข้างมาก นายวิษณุ กล่าวว่า เป็นการให้อำนาจไม่เพียงเฉพาะศาลรัฐธรรมนูญ แต่หมายถึงองค์กรอิสระทั้งหลายเฉลี่ยกันไป ทั้ง ป.ป.ช. กกต. กสม.ผู้ตรวจการแผ่นดิน ทั้งนี้ ก็เพื่อที่จะไม่ต้องมีคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) ซึ่งองค์กรอิสระเหล่านี้ มีอำนาจเฉพาะหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ เช่น ศาลรัฐธรรมนูญ จะมีอำนาจก็ต่อเมื่อได้รับคดีมาแล้วให้มีหน้าที่ชี้ขาด ทั้งนี้ จากการอ่านเนื้อหา ยังไม่เห็นว่า จุดใดที่ให้อำนาจมากเกินไปจนผิดปกติ เพราะให้ศาลรัฐธรรมนูญ พิจารณาตามตัวบทกฎหมายและเจตนารมณ์ ซึ่งหากไม่สามารถวินิจฉัยตามเจตนารมณ์ได้ ก็สามารถวินิจฉัยตามประเพณีการปกครองของประเทศ นั่นหมายความว่า เป็นการค้นหาเจตนารมณ์แล้วอุดช่องว่าง ไม่ใช่อยู่ๆ จะไปชี้ขาด หรือไม่เสนอแนะการบริหารประเทศ การออกกฎหมาย ประเด็นนี้ คือ การป้องกันเอาไว้ก่อนดีกว่าปล่อยให้ทำความผิดแล้วค่อยมาบอกทีหลัง ทั้งนี้ ไม่ใช่ทุกเรื่องที่จะมายังศาลได้ ยืนยันว่า ศาลรัฐธรรมนูญ ไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายการทำงานของฝ่ายบริหาร

เมื่อถามว่า หากรัฐธรรมนูญใหม่ถูกประกาศใช้ คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ตั้งโดย มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญ ชั่วคราว 2557 จะยังคงอยู่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า โดยหลักปฏิบัติที่เคยทำกันมา อย่าว่าแต่คำสั่งตาม ม.44 แต่คำสั่งที่ คสช.เคยออกตอนเป็นรัฏฐาธิปัตย์ก่อนมีรัฐธรรมนูญ ถ้ารัฐธรรมนูญเขียนให้มีผลบังคับใช้ต่อไป ก็สามารถใช้ต่อได้จนกว่าจะมีการยกเลิก ซึ่งในบทเฉพาะกาลในร่างรัฐธรรมนูญเขียนไว้ ว่า ให้ยังบังคับใช้จนกว่าจะมีการยกเลิก โดย พ.ร.บ.เว้นแต่คำสั่งในเชิงบริหาร เช่น การตั้งกรรมการ จึงให้ครม.หรือนายกฯ ออกคำสั่งยกเลิก และหากคำสั่งออกโดย คสช. ก็ให้ครม.ยกเลิก แต่หากเป็นคำสั่งที่ออกจากหัวหน้าคสช. ก็ให้นายกฯ เป็นผู้ออกคำสั่งยกเลิก แต่เรามีความตั้งใจว่า ก่อนมีรัฐบาลชุดใหม่จะมีการพิจารณาว่า คำสั่งหรือประกาศใดจะยังอยู่ หรือ คำสั่งใดจะมีการยกเลิก

เมื่อถามว่า หลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ มีความจำเป็นหรือไม่ ที่ กรธ.ให้คง ม.44 จนกว่ามีรัฐบาลใหม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ถ้าคิดว่า ม.44 มีขึ้นเพื่อให้เกิดอันตรายก็คงไม่จำเป็น และไม่สมควร แต่การใช้ ม.44 ที่ผ่านมา ต่างถูกใช้อย่างสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่กฎหมายปกติมิอาจแก้ไขได้ และยังใช้เพื่อบูรณาการในหลายเรื่อง จึงเชื่อว่า เมื่อประกาศใช้รัฐธรรมนูญแล้ว ม.44 จะถูกใช้อย่างระมัดระวังกว่าเดิมหลายเท่า เพราะบทบัญญัติที่คุ้มครองหลายประการจะหายไป

เมื่อถามต่อว่า ที่ยังคง ม.44 เป็นเพราะกังวลการเลือกตั้งด้วย ใช่หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า “หรือคุณไม่กังวล” ส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญชั่วคราว หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ ยังไม่สามารถตอบได้ว่าจะแก้อย่างไร แต่ต้องมีคำตอบ ถ้าประชามติไม่ผ่านเราจะทำอย่างไร ซึ่ง ม.44 ไม่สามารถใช้ได้กับเรื่องนี้จึงไม่ต้องเป็นกังวล

เมื่อถามว่า การคง ม.44 ไว้เช่นนี้ จะกระทบต่อการเลือกตั้ง หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า ยังไม่ตอบตอนนี้ ทำไมไม่คิดว่า จะเอาไว้ใช้เพื่อทำให้การเลือกตั้งสงบเรียบร้อย บริสุทธิ์ ยุติธรรม วันนี้มีปัญหาหลายอย่างที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เรียบร้อย หากออกกฎหมายไม่ทัน ซึ่ง ม.44 อาจจะช่วยได้ แต่อะไรที่สถาปนาโดยรัฐธรรมนูญ ม.44 ไม่สามารถล้มล้างได้ เช่น เมื่อเกิดการทุจริตเลือกตั้ง ม.44 ก็ไม่สามารถสั่งให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ เป็นต้น แต่ใช้ได้เพื่อทดแทนการออกกฎหมาย จะทดแทนหรือล้มล้างรัฐธรรมนูญไม่ได้

เมื่อถามว่า ร่างรัฐธรรมนูฉบับใหม่นี้มีความเป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ หรือไม่ นายวิษณุ กล่าวว่า มีรัฐธรรมนูญที่ใดในโลก หรือ รัฐธรรมนูญไทยฉบับใดเป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ แล้วจะมาเค้นอะไรจากฉบับนี้ ให้เป็นประชาธิปไตยร้อยเปอร์เซ็นต์ ในอดีตฉบับที่เคยถูกปรามาส ว่า เป็นประชาธิปไตยครึ่งใบหรือ น้ำครึ่งแก้ว กลับเป็นรัฐธรรมนูญฉบับหนึ่งที่ใช้มานาน ตั้งแต่ พ.ศ.2521-2534 ตอนที่ พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกฯ ถูกปฏิวัติ ขณะที่รัฐธรรมนูญที่เราบอกว่าดีที่สุดใน พ.ศ.2517 หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาฯ 2516 กลับถูกบังคับใช้เพียง 2 ปี ก็โดนยึดอำนาจล้มไป

“แม้กระทั่งรัฐธรรมนูญฉบับหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 10 ธันวาคม 2475 จนกระทั่งวันที่ 10 ธันวาคม กลายเป็นวันรัฐธรรมนูญ ก็ไม่ได้ดีเด่น หรือ เป็นประชาธิปไตยอะไร แต่ถูกกับรสนิยมของคนไทยและประวัติศาสตร์ไทย เป็นฉบับที่ใช้นานที่สุดในประวัติศาตร์ไทย ตั้งแต่ 10 ธันวาคม 2475-2489 ผ่านสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งใช้นาน 14 ปี และไม่คิดว่ารัฐธรรมนูญฉบับใดจะใช้ได้นานขนาดนี้”

เมื่อถามว่า จำเป็นต้องมีการประชุมร่วม คสช.และ ครม.หรือไม่ เพื่อสรุปความเห็นร่างรัฐธรรมนูญ นายวิษณุ กล่าวว่า การประชุม ครม.วันที่ 2 ก.พ.นี้ น่าจะทราบว่า จะมีการประชุมร่วมหรือไม่

ด้าน พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า เมื่อร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกชัดเจนแล้ว คาดว่า ในเร็ววันนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช.จะเรียกประชุม ร่วมครม.-คสช. เพื่อหารือเนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญ ก่อนส่งความเห็นและข้อเสนอแนะกลับไปยัง กรธ.

"วิษณุ" จ่อ ชง ครม. แจง เนื้อหา รธน.ร่างแรก 2 ก.พ.นี้ ชี้ กรธ.ให้อำนาจ องค์กรอิสระ หวัง ไม่ต้องมี “คปป.” ย้ำ ไม่ก้าวก่าย ฝ่ายบริหาร ไม่แปลกใจ ร่างฉบับนี้ไม่ประชาธิปไตย 100% อ้าง ไม่มีที่ไหนในโลกสมบูรณ์แบบ 30 ม.ค. 2559 12:52 ไทยรัฐ