ไลฟ์สไตล์
100 year

ชมพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) เที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์
31 ม.ค. 2559 05:01 น.
SHARE

หอคำหลวง.

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นๆ สำหรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ มีสถานที่เที่ยวที่น่า สนใจมากมายหลายแห่ง

ข่าวแนะนำ

สำหรับคราวนี้จะชวนขึ้นไปชม พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ที่อำเภอฝาง แล้วกลับลงมาชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ที่อำเภอเมืองเชียงใหม่

ทางเดินไปยังหอคำหลวง มองเห็นวัดพระธาตุดอยคำอย่บนภูเขาด้านหลัง.
ทางเดินไปยังหอคำหลวง มองเห็นวัดพระธาตุดอยคำอย่บนภูเขาด้านหลัง.
ทิวทัศน์บริเวณโครงการหลวงที่ 1 (ฝาง) และอาคารพิพิธภัณฑ์ มองจากจุดชมวิวบนศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน.
ทิวทัศน์บริเวณโครงการหลวงที่ 1 (ฝาง) และอาคารพิพิธภัณฑ์ มองจากจุดชมวิวบนศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน.

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) ก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของสมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อเผยแพร่พระราชอัจฉริยภาพของพระ บาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติดโดยสันติวิธี และพระราชวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวไทยภูเขา รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่สูงภาคเหนืออย่างรอบด้าน ครบวงจร และยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) มีลักษณะเป็น พิพิธภัณฑ์พื้นที่ ที่มีชีวิต (living SITE MUSEUM) ประกอบด้วยสามส่วนหลัก ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์ อาคารโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และ ชุมชนบ้านยาง

อาคารพิพิธภัณฑ์เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ วัตถุสะสม และข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิโครงการหลวง โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) และบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด การเข้าชมภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์จะนำชมเป็นรอบทุกครึ่งชั่วโมง รอบแรกเริ่มตั้ง แต่ 09.00 น. รอบสุดท้ายของแต่ละวันคือ 16.00 น.

กล้วยไม้ ในเรือนกล้วยไม้.
กล้วยไม้ ในเรือนกล้วยไม้.
กล้วยไม้ ในเรือนกล้วยไม้.
กล้วยไม้ ในเรือนกล้วยไม้.

การจัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์ ใช้รูปแบบการนำเสนอที่หลากหลาย ประกอบกับการนำชมโดยเจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดี ผู้เข้าชมจะได้รับความรู้และมีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการหลวงมากยิ่งขึ้น เหนือสิ่งอื่นใดคือได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วัตถุสะสมในห้องจัดแสดงส่วนหนึ่งได้รับบริจาค และให้ยืมจากเจ้าของซึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนบ้านยาง ของแต่ละชิ้นมีป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับที่มา ลักษณะการใช้งานและอายุการใช้งานที่ผ่านมา เช่น อานม้า แปรงขนม้า เกือกม้า กาน้ำทองแดง หม้อทองแดง เตารีด ไหเกลือ อ่างน้ำดื่ม ลูกคิด ตะเกียงเจ้าพายุ

อาคารโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูปที่ 1 (ฝาง) ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอาคารพิพิธภัณฑ์ เป็นพื้นที่จัดแสดงสายการผลิต การแปรรูปผลผลิตที่รับซื้อจากเกษตรกร โดยกระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์จากโรงงาน หลวงฯ มีทั้งผลไม้อบแห้ง แยมผลไม้ เครื่องดื่ม ธัญพืชบรรจุกระป๋อง ผักและผลไม้บรรจุกระป๋อง ซอส และน้ำดื่มบรรจุขวด ตรา “ดอยคำ”

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์"ดอยคำ" ในอาคารพิพิธภัณฑ์.
ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน.
ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน.

ชุมชนบ้านยาง เป็นหมู่บ้านเล็กๆ เดิมเคยเป็นที่อยู่อาศัยของชาวยาง หรือชาวกะเหรี่ยง ต่อมาชาวจีนยูนนานที่อพยพมาจากประเทศจีนได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่ตรงนี้จนถึงปัจจุบัน เป็นชุมชนที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยวัฒนธรรมความหลากหลายของเชื้อชาติและศาสนา นักท่องเที่ยวสามารถเดินไปเที่ยวชมบรรยากาศชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในชุมชนได้อย่างใกล้ชิด

มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ ชม น้ำตกบ้านยาง สถานีอนามัยพระราชทาน แปลงปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน โรงไฟฟ้าพลังน้ำบ้านยาง แปลงสาธิตปลูกพันธุ์พืชตัวอย่างวัตถุดิบที่ส่งเข้าโรงงานหลวงฯ

เส้นทางศึกษาวัฒนธรรม มี โรงเรียนสอนภาษาจีน ศาลเจ้าแม่กวนอิมพระราชทาน บ้านดิน มัสยิด ศาลเจ้าบ้านโบสถ์คริสต์ และตลาดสด

ส่วนแสดงกระบวนการผลิตผลไม้กระป๋อง.
ส่วนแสดงกระบวนการผลิตผลไม้กระป๋อง.
สวนประเทศภูฏาน.
สวนประเทศภูฏาน.

พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1 (ฝาง) อยู่ในความดูแลของ มูลนิธิสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดทำการวันอังคารถึงวันอาทิตย์ (หยุดวันจันทร์) เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. และมีวันหยุดประจำปีของพิพิธภัณฑ์ในวันที่ 15 ถึง 31 พฤษภาคม สถานศึกษา หน่วยราชการ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่จะเข้าชมเป็นหมู่คณะ สามารถติดต่อสอบถาม แจ้งข้อมูลเพื่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-1825-8511 และ 0-5305-1021

การเดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้าไปอำเภอฝาง โดยเส้นทางหลวงหมายเลข 107 ระยะทางประมาณ 150 กิโลเมตร ถึงแยกดอยอ่างขางแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าไปอีก 9 กิโลเมตร

สำหรับท่านที่ชอบชมสวน ชมดอกไม้สวยๆ ตอนนี้ อุทยานราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) กำลังเปิดให้เข้าชมอีกครั้ง เรียกว่า “เทศกาลชมสวน 2558” เปิดตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ใครไปเชียงใหม่ช่วงนี้อย่าลืมจัดสรรเวลาเข้าไปชมความงามของไม้ดอกเมืองหนาวจากโครงการหลวง และโครงการขยายผลโครงการหลวงกว่า 20 แห่ง

ห้องจัดแสดงวัจถุสะสมที่ได้รับบริจาคและให้ยืมจากชาวชุมชนบ้านยาง.
ห้องจัดแสดงวัจถุสะสมที่ได้รับบริจาคและให้ยืมจากชาวชุมชนบ้านยาง.
ห้องจัดแสดงกำเนิดโครงการหลวง.
ห้องจัดแสดงกำเนิดโครงการหลวง.

นิทรรศการหลักในงานนี้ชื่อว่า “นิทรรศการ 84 พรรณพฤกษาราชินี” เป็นการ จัดแสดงพรรณไม้เกี่ยวเนื่องในสมเด็จพระ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 84 ชนิด ทั้งพรรณไม้พระนาม พรรณไม้พระราชทานนาม และพรรณไม้ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการพระราชดำริ

และยังมีจุดจัดแสดงที่น่าสนใจอีกหลายจุด เช่น เรือนกล้วยไม้ จัดแสดงกล้วยไม้ทั้งพันธุ์แท้ และพันธุ์ผสมกว่าหนึ่งหมื่นต้น เรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง ณ สวนเกษตรทฤษฎีใหม่ เรือนร่มไม้ จัดแสดงต้นไม้ในเขตร้อนชื้นกว่าสองพันชนิด อุโมงค์ไม้ดอกตกแต่งด้วยไม้ดอกเมืองหนาว เป็นอุโมงค์ยาว 70 เมตร

สำหรับท่านที่เคยไปชมงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติฯ เมื่อปี พ.ศ.2549 นับว่าเป็นโอกาสดีที่จะได้ไปรำลึกความหลัง หอคำหลวง สถาปัตยกรรมล้านนาอันงดงามตระการตา ยังเด่นเป็นสง่าสวยงามน่าชม ส่วนจัดแสดงสวนนานา ชาติเฉลิมพระเกียรติฯ ของประเทศต่างๆ ยังมีให้ชมอยู่เหมือนเดิม

อุทยานหลวงราชพฤกษ์.
อุทยานหลวงราชพฤกษ์.
เจ้าหน้าที่นำชมพิพิธภัณฑ์ฯ
เจ้าหน้าที่นำชมพิพิธภัณฑ์ฯ

“เทศกาลชมสวน 2558” ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง เชียงใหม่ เก็บค่าเข้าชม ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็กและผู้สูงอายุ 25 บาท มีบริการรถรางชมสวน ผู้ใหญ่ 20 บาท เด็ก 10 บาท ซื้อบัตรครั้งเดียว นั่งเที่ยวชมรอบสวนได้ทั้งวัน ถ้าต้องการใช้บริการรถกอล์ฟ รถจักรยาน ก็มีจัดเตรียมไว้ให้เช่า

ในการเดินทางไปเชียงใหม่ครั้งนี้ ทีมงานได้รับการเอื้อเฟื้อที่พักจากเครือเคป แอนด์ แคนทารี โฮเทลส์ จัดให้พักที่โรงแรมแคนทารี ฮิลล์ เชียงใหม่ ย่านถนนนิมมานเหมินทร์ ห้องพักสวย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน อาหารอร่อย ทำเลที่ตั้งเดินทางไปมาสะดวก

เครื่องจักรเก่าที่เคยถูกน้ำท่วมเสียหายเมื่อปี พ.ศ.2549.
เครื่องจักรเก่าที่เคยถูกน้ำท่วมเสียหายเมื่อปี พ.ศ.2549.
สับปะรดและเคราฤาษีในเรือนร่มไม้.
สับปะรดและเคราฤาษีในเรือนร่มไม้.

เชียงใหม่เป็นเมืองที่ผมคุ้นเคยมานาน ไปมานับครั้งไม่ถ้วน ไปเมื่อไรก็ประทับใจทุกครั้ง และหวังว่าทุกท่านที่ไปเที่ยวเชียงใหม่จะประทับใจเช่นกัน

.....สวัสดี

ม.ร.ว.ถนัดศรี สวัสดิวัตน์

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

ซันเดย์สเปเชียลถนัดศรีพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่ 1อำเภอฝางอุทยานหลวงราชพฤกษ์ถนัดศรี สวัสดิวัตน์เที่ยวเชียงใหม่คอลัมน์คอลัมน์ฉบับพิมพ์คอลัมน์ไทยรัฐหนังสือพิมพ์ไทยรัฐไทยรัฐ

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 04:06 น.