วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

"จันทรเกษมโพสต์" หนังสือพิมพ์ฝึกผฏิบัติการปั้นต้นกล้านักข่าวมืออาชีพ "บ่ม" เสรีภาพบนความรับผิดชอบ

โดย นายว้าก

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของสื่อมวลชนบางกลุ่มกันยกใหญ่ กรณีการปฏิบัติหน้าที่เกาะติดสถานการณ์ข่าวที่ส่อว่าอาจจะขัดจรรยาบรรณ และหลักจริยธรรม

ส่งผลให้หลายคนมองภาพลักษณ์ของนักสื่อสารมวลชนไปในทิศทางที่ไม่สู้ดีนัก แต่ก็มีบางคนมองว่าเป็นการพยายามปฏิบัติหน้าที่เพื่อนำเสนอสถานการณ์อย่างใกล้ชิดที่สุด แล้วบรรดาวัยโจ๋ที่จะก้าวสู่อาชีพนักสื่อสารมวลชนในอนาคตเขาคิดเห็นกันอย่างไร “นายว้าก” ไม่พลาดที่จะไปเจ๊าะแจ๊ะเจาะใจหนุ่มสาว กองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ หนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติของนักศึกษาแขนงวิชาวารสารศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม (มจษ.) ที่มีดีกรีคว้า รางวัลพิราบน้อย ของสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมาหลายสมัย เพื่อฉายภาพกับสังคม

แต่ขอเริ่มจากเสียงสะท้อนของ “อาจารย์ดาว” สุนิศา เพี้ยนโอสถ อาจารย์ประจำแขนงวิชาวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ ผู้ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นสื่อมวลชนให้นักศึกษากองบรรณาธิการจันทรเกษมโพสต์ ที่สาธยายว่า “จันทรเกษมโพสต์ มีชื่อเสียงมานานในฐานะผู้ที่อาศัยและเฝ้าบ้าน คอยทำหน้าที่ตรวจสอบความเป็นมาเป็นไปของมหาวิทยาลัย เน้นข่าวที่จะส่งผลกระทบต่อประชาคมชาวจันทรเกษมและชุมชนรอบๆ ซึ่งนักศึกษาส่วนใหญ่ที่ทำก็จะเป็นนักศึกษาปีที่ 3 เนื่องจากมีประสบการณ์ผ่านค่ายพิราบน้อยจันทรเกษม ซึ่งเป็นค่ายฝึกวิชาชีพการทำข่าวมาแล้ว โดย การนำเสนอข่าวจะมุ่งเน้นยึดหลักจรรยาบรรณ และจริยธรรมอย่างเคร่งครัด”

หันมาฟังแง่คิดและมุมมองของบรรดาหนุ่มสาวกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ ปี 3 แขนงวารสารศาสตร์และสื่อออนไลน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ กันบ้าง เริ่มที่ “แฮม” นายบุริศดิ์ โยชิมูระ หนุ่มลูกครึ่งไทย-ญี่ปุ่น ในฐานะบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์จันทรเกษมโพสต์ บอกว่า “ก่อนจะทำเป็นจันทรเกษมโพสต์ ต้องผ่านหลายกระบวนการ เพื่อให้ข่าวสารที่นำเสนอไปมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ มีคุณค่าต่อผู้อ่าน โดยจะมีการประชุมเพื่อหาประเด็นข่าว ยึดความเป็นจริงตรงไปตรงมา จะไม่มีการเต้าข่าวหรือมโนขึ้นมาเด็ดขาด การสัมภาษณ์แหล่งข่าวจะคำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลเป็นสำคัญ รวมถึงให้เครดิตกับรูปหรือข้อมูลต่างๆ ที่นำมาใช้ประกอบ มีการวางตัวเป็นกลางนำเสนอให้ครอบคลุมทุกด้าน แล้วให้ผู้อ่านเป็นผู้ตัดสินเอง การเสนอข่าวไม่ครอบคลุมจะทำให้ข่าวไม่น่าเชื่อถือ เกิดข้อสงสัยว่าเราเต้าข่าวหรือไม่ แม้จะเป็นเพียงหนังสือพิมพ์ฝึกปฏิบัติ แต่เราจะละเลยจรรยาบรรณในอาชีพไม่ได้”

ขณะที่ “ขวัญ” พัชรลักษณ์ เชื้อผกา บรรณาธิการข่าวการศึกษา ส่งเสียงดังฟังชัดว่า “การสัมภาษณ์แหล่งข่าว ต้องพิจารณาก่อนว่าแหล่งข่าวที่เราจะไปสัมภาษณ์เป็นคนแบบไหน ประเด็นที่ให้สัมภาษณ์มีความอ่อนไหวมากแค่ไหน ต้องระมัดระวังบางคำถามที่อาจส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของแหล่งข่าวหรือเข้าใจผิดระหว่างกัน หากเป็นประเด็นที่อ่อนไหวมากๆ จะปรึกษาอาจารย์ หรือรุ่นพี่ที่เป็นนักข่าวช่วยพิจารณาความเหมาะสม ก่อนจะทำจันทรเกษมโพสต์ได้เรียนวิชาเกี่ยวกับจริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อมาบ้าง แต่มาเน้นหนักตอนที่ต้องมาลงมือปฏิบัติจริง เพราะ ทุกสิ่งที่เรานำเสนอออกไปนั้น เราต้องพร้อมรับกับผลที่ตามมา สื่อต้องมีเสรีภาพบนความรับผิดชอบ การทำข่าวด้วยจรรยาบรรณ และมีจริยธรรมก็เหมือนเป็นเกราะอ่อนที่ช่วยป้องกันเราระดับหนึ่ง”

“ดิน” วีรภัทร รักษาถ้อย หนุ่มมาดเข้มรับหน้าที่ฝ่ายศิลป์และผู้สื่อข่าว ร่วมแจมว่า “เป็นโอกาสที่ดีที่ได้มาทำจันทรเกษมโพสต์ เป็นประสบการณ์ที่ดีที่ช่วยสอนเราในหลายๆเรื่อง ในห้องเรียนเรารู้ขั้นตอนการทำงาน มีความรู้พื้นฐาน แต่ตอนทำจริงมันอาจไม่เป็นแบบนั้น มีอะไรให้เราต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาอยู่ตลอด ประสบการณ์จากการทำจันทรเกษมโพสต์จะช่วยต่อยอดความรู้ ความเข้าใจในวิชาชีพให้แข็งแรงพร้อมที่จะเติบโตต่อไป ในอนาคตไม่รู้ว่าผมจะไปอยู่ตรงไหน กระบวนการทำงานจะเหมือนที่เราเคยทำมาหรือไม่ แต่ผมก็มีจันทร-เกษมโพสต์เป็นแบบแผน เป็นครูที่สอนให้พร้อมรับทุกสิ่ง สอนให้ยึดความถูกต้อง ให้รู้จักคิดสร้างสรรค์แต่ต้องไม่เลยกรอบ เพราะหากไม่ระวังในเรื่องนี้ไม่ใช่ผมคนเดียวที่จะเสีย แต่จะกระทบไปถึงองค์กรและวิชาชีพสื่อมวลชนในภาพรวมอีกด้วย”

ปิดท้ายที่สาวร่างเล็ก ทำหน้าที่ผู้สื่อข่าวสายไอทีอย่าง “แสตมป์” พิชามญชุ์ ใช้ฮวดเจริญ กล่าวเสริมว่า “จรรยาบรรณสื่อมวลชนเป็นเหมือนกรอบความคิดที่มาคู่กับวิชาชีพ จะทำอย่างไรที่จะไม่ให้สายงานวิชาชีพเราล้ำเส้นเกินไปจนส่งผลกระทบต่อบุคคลภายนอกจากการทำงาน ส่วนตัวเคยมีประสบการณ์ที่เกือบทำผิดจรรยาบรรณ โดยได้ตัดสินใจบอกกับอาจารย์ถึงความผิดพลาดที่ได้กระทำ ท่านให้ถอดข่าวเราออกจากการตีพิมพ์ทันที เพราะมันไม่ถูกต้อง ให้กลับไปขอโทษแหล่งข่าวและขอสัมภาษณ์ใหม่ เป็นโชคดีที่แหล่งข่าวเข้าใจยกโทษให้และยินยอมให้เราลงบทสัมภาษณ์ได้ รู้สึกภูมิใจในวิชาชีพนี้ และภูมิใจในตัวเองด้วย”

เห็นหนุ่มสาว ต้นกล้าวิชาชีพสื่อสารมวลชนกองบรรณาธิการจันทรเกษมโพสต์ ต่างตระหนักและให้ความสำคัญต่อจิตวิญญาณแห่งวิชาชีพ จรรยาบรรณ และจริยธรรมความเป็นสื่อสารมวลชนน้ำดีแบบนี้แล้ว ในฐานะนักสื่อสารมวลชนรุ่นพี่ ขอปรบมือเป็นกำลังใจให้น้องๆ รัวๆกันเลยมีคนรุ่นใหม่ที่เข้าใจบทบาทการทำหน้าที่สื่อสารมวลชนแบบนี้ “นายว้าก” บอกเลย...ฟินเว่อร์...!!!

นายว้าก

30 ม.ค. 2559 10:32 ไทยรัฐ