วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“จักรทิพย์”เร่งสวัสดิการตร. เดินหน้ารับใช้ประชาชน

“กว่าค่อนชีวิตรับราชการตำรวจเติบโตมากับหน่วยปฏิบัติทุกหน่วย ได้สัมผัสใกล้ชิดผู้ใต้บังคับบัญชา รู้ถึงแก่นแท้ในงานตำรวจว่า การผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชาต้องประกอบไปด้วยพื้นฐานของความจริงใจ ปกป้อง ดูแล ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเท่าที่จะทำได้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆทั้งสิ้น สวัสดิการตำรวจเป็นเรื่องสำคัญ และในวันข้างหน้าเสียงจากผู้ใต้บังคับ บัญชาทั้งหมดจะมาเป็นเสียงที่สะท้อนกลับมาให้ตัวเราได้รับทราบถึงสิ่งที่ทำให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาคิดว่าดีหรือไม่ดี ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับ บัญชาทุกคนมีความสำคัญ ตรงนั้นถือว่าเป็นตัวชี้วัดความเป็นผู้นำหน่วยได้ดีที่สุด เชื่อว่าในอนาคตครอบครัวตำรวจมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จะรับใช้สังคมและประชาชนได้อย่างเต็มที่”

เป็นคำยืนยันของ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. ในบทบาทของผู้นำตำรวจ

จากนโยบาย 6 ข้อ ของ 1.การพิทักษ์ ปกป้อง และเทิดพระเกียรติเพื่อความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 2.การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยในสังคม 3.การป้องกันและปราบปรามและลดระดับอาชญากรรม 4.การแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติ 5.การเร่งรัดขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูปตำรวจในยุคประชาคมอาเซียน 6.การเสริมสร้างความสามัคคีและการบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจ

พล.ต.อ.จักรทิพย์ให้ความสำคัญในภารกิจตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญผู้ใต้บังคับบัญชาในพื้นที่ทุรกันดาร

ยึดหลักการบริหารกระจายอำนาจให้ รอง ผบ.ตร.และผู้ช่วย ผบ.ตร. มีส่วนบริหารสถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในพื้นที่หน้างานที่มอบหมาย

ทำให้เกิดความเป็น “เอกภาพ” ในคำสั่ง และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานตำรวจ

รอง ผบ.ตร.และผู้ช่วย ผบ.ตร.ได้แสดงผลงานกันได้เต็มที่

ผู้ที่มีปัญหาได้รับความเดือดร้อนในเรื่องใด ติดตามทวงถามได้โดยตรงที่รอง ผบ.ตร.

คาดหวังนโยบายเร่งด่วนให้เห็นผลในปีงบประมาณ 2559 คือ การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรตำรวจ และเรื่องการให้บริการและช่วยเหลือประชาชน

ทำให้พี่น้องประชาชนรักตำรวจมากยิ่งขึ้น มอบหมาย พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ รอง ผบ.ตร. เป็นผู้รับผิดชอบ

มีคำสั่งกำชับ ผบช. และ ผบก. สอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เปลี่ยนแปลงความคิดที่ว่า

ตำรวจเป็นนายประชาชน มาเป็น “ตำรวจผู้รับใช้ชุมชน”

ช่วยกันเร่งสร้างความศรัทธาทำให้พี่น้องประชาชนมีความรัก เชื่อถือ และร่วมมือตำรวจ

กำหนดนโยบายลงตรวจเยี่ยมให้กำลังใจตำรวจในถิ่นทุรกันดาร 140 จุดทั่วประเทศ ในรอบ 1 ปี ที่เข้ามาเป็น ผบ.ตร. ลงทุกพื้นที่ ทุกหน่วยที่อยู่ห่างไกล มีความเสี่ยงภัย เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับครอบครัวตำรวจ

เข้าพูดคุยมอบนโยบายตำรวจด้วยตัวเอง

มีคำสั่งปรับปรุงโรงพัก 1,468 โรงพักทั่วประเทศ ให้บริการที่ดีเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการ

กำชับพนักงานสอบสวนให้พูดคุย แนะนำ และให้คำปรึกษาในเรื่องคดี ทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ด้วยความเท่าเทียมกัน ไม่ใช่ให้คนที่เดือดร้อนมาโรงพักแล้วยิ่งทุกข์ใจกับพฤติกรรมตำรวจ

เน้นกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจที่มีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดประชาชนโดยตรง จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจ

กำชับตำรวจทุกคนคิดอยู่เสมอว่า ในฐานะที่เป็นตำรวจอะไรควรทำและอะไรที่ไม่ควรทำ

ช่วงสัปดาห์นี้ พล.ต.อ.จักรทิพย์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม สภ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ฐาน ตชด.บ้านแจมป๋อง จ.เชียงราย สภ.นางิ้ว จ.หนองคาย สภ.โสกก่าม จ.บึงกาฬ สภ.หนองแท่ง จ.อุบลราชธานี

ก่อนหน้านี้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ สภ.เสาหิน ต.เสาหิน อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน มอบเงินสนับสนุนเรื่องอาหารกลางวันและจัดหาอุปกรณ์การศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านเสาหิน

“ส่วนตัวมองว่าการไปตรวจเยี่ยมผู้ใต้บังคับบัญชา โรงพัก สถานีตำรวจ ในถิ่นทุรกันดาร เป็นสิ่งที่จำเป็นของผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะผู้นำองค์กรสูงสุด ทุกครั้งที่ไปตรวจเยี่ยมได้สัมผัส รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องของตำรวจประจำโรงพักหรือหน่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล รวมถึงดูว่าครอบครัวตำรวจอยู่กันอย่างไร มีอะไรที่สนับสนุนช่วยเหลือได้ นำปัญหาอุปสรรคจากผู้ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มาปรับเป็นนโยบายสอดคล้องสภาพความเป็นจริง ในเรื่องสวัสดิการของครอบครัวตำรวจได้กำหนดเป็นนโยบายหลัก ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องให้ความสำคัญ ในปีนี้ได้ประสาน

นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ และนายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานคณะผู้บริหารบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลดราคาสินค้าร้านเฟรชมาร์ทในราคาถูก ช่วยแบ่งเบาภาระลดค่า

ใช้จ่ายครอบครัวตำรวจชั้นผู้น้อย และได้รับติดตั้งไวไฟทรูฟรีทุกโรงพักทั่วประเทศ” พล.ต.อ.จักรทิพย์ ย้ำกับ “ทีมข่าวอาชญากรรม” แนวนโยบายที่คิดไว้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวตำรวจชั้นผู้น้อย

“นโยบายของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม รับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ตำรวจดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนทุกคน สิ่งที่ พล.อ.ประยุทธ์กำชับตลอดเวลาว่า มีความตั้งใจจะดูแลในเรื่องสวัสดิการต่างๆของตำรวจ โดยเฉพาะในเรื่องที่พักอาศัยที่ขาดแคลนเป็นจำนวนมาก และสิ่งที่ท่านได้ดำเนินการให้แล้ว เช่น การจัดหาอาวุธปืนประจำกายสำหรับตำรวจเป็นจำนวน 1 แสนกระบอก ซึ่งนายกรัฐมนตรีพูดย้ำเสมอว่า จะทำอย่างไรไม่ต้องให้ตำรวจไปซื้อหาอาวุธปืนโดยใช้เงินส่วนตัวแทนที่จะเอาเงินเหล่านั้นไปจุนเจือครอบครัว ซึ่งเป็นเงินจำนวนสูงสำหรับตำรวจชั้นผู้น้อย ได้ให้วิธีคิดในหลักปกครองและรูปแบบสวัสดิการแบบทหาร ซึ่งมีหลายเรื่องนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับตำรวจได้”

“นายกรัฐมนตรีได้พูดถึงการปรับโครงสร้างหรือปฏิรูปตำรวจ ตามที่เป็นกระแสว่า โครงสร้างตำรวจนั้นดีอยู่แล้ว เพียงแต่ปรับระบบการทำงานให้เป็นรูปลักษณะบูรณาการเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติให้สั้นลงและเร่งทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้ให้สังคมถึงการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆที่จะดำเนินการต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตำรวจเป็นผู้ถือกฎหมาย เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย ต้องไม่เอียงไปทางใดทางหนึ่ง พล.อ.ประวิตรที่คุมงานความมั่นคง มีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหา อยากเห็นการบูรณาการตั้งแต่ชั้นโรงพัก ผกก.หัวหน้าสถานี ต้องมีความรอบรู้ มีประสบการณ์ในทุกๆด้าน ต้องสั่งการได้ถูกต้อง โดยเฉพาะในส่วน ภูมิภาค ตำรวจ อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ ควรจะดำเนินการให้จบในภาค ไม่ควรจะมาที่ส่วนกลาง”

เป็นนโยบายขับเคลื่อนตำรวจเดินหน้าเต็มรูปแบบในรอบปี 2559

ตามสไตล์การทำงานชนิดถึงลูกถึงคนของผู้นำตำรวจ พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา.

ทีมข่าวอาชญากรรม

30 ม.ค. 2559 10:15 ไทยรัฐ