บริการข่าวไทยรัฐ

โชว์ร่างแรก

นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงเปิดตัวรัฐธรรมนูญร่างแรก ที่รัฐสภา ซึ่งมีทั้งสิ้น 270 มาตรา 15 หมวด โดยระบุเป็นร่าง รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ เน้นมาตรการกำจัด การทุจริตคอร์รัปชัน.