วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตั้งศูนย์เตือนสุขภาวะกทม.

ศึกษาแจ้งภัยสุขภาพคนกรุง-วชิรพยาบาลจับมือกทม.

นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดเผยว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาวะกรุงเทพมหานครขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ของภัยคุกคามเผชิญหน้า ทางด้านสุขภาพของคนในเขตเมือง เพื่อเป็นการเตือนภัย และสามารถพยากรณ์ภัยคุกคามด้านสุขภาวะในอนาคต ในเบื้องต้นพบว่าอัตราการเจ็บป่วยตายจำแนกตามสาเหตุ ทั้งเพศชายและหญิง ตั้งแต่ปี 2549-2556 เป็นต้นมา โรคมะเร็งทุกชนิด ยังถือเป็นสาเหตุหลักที่คร่าชีวิตคนกรุงเทพฯไปมากที่สุด รองลงมาก็คือโรคหัวใจ และยังมีโรคระบบหายใจ, โรคเบาหวาน เป็นต้น

นายพิจิตตกล่าวว่า ตัวอย่างการเตือนภัยสุขภาพ เช่น เรื่องโรคอ้วนที่เด็กในเขตเมืองจะมีสถิติการเกิดโรคอ้วนสูงขึ้นทุกๆปีอย่างรวดเร็ว อันเนื่องด้วยวิถีชีวิต การเลี้ยงดูและพฤติกรรมทางด้านการบริโภค ผู้ที่เป็นโรคอ้วนยังเสี่ยงต่อโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคตับ โรคมะเร็ง โรคเกี่ยวกับถุงน้ำดี โรคซึมเศร้า ภาวะหายใจลำบากและหยุดหายใจขณะหลับ และโรคข้อเข่าเสื่อม เป็นต้น ทั้งนี้ สำนักงานศูนย์เตือนภัยสุขภาพกรุงเทพมหานคร อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โดยมีประธานบริหาร คือรองปลัดกรุงเทพมหานคร และมีกลุ่มสนับสนุนได้แก่ นพ. วิชช์ เกษมทรัพย์ จาก ThaiNCDnet ร่วมกับ รศ.ศิริวรรณ ตั้งจิตกมล จากคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลจะเริ่มปฏิบัติการในเดือนมีนาคม 2559 นี้.

นายพิจิตต รัตตกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เปิดเผยว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าฯ กทม. มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนย์เตือนภัยสุขภาวะกรุงเทพมหานครขึ้น โดยรวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ของภัยคุกคามเผชิญหน้า 30 ม.ค. 2559 01:09 ไทยรัฐ