วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตลาดหลักทรัพย์ผนึกนวัตกรรมแห่งชาติ พัฒนาศักยภาพบริษัทหุ้น

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันนวัตกรรมนับว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การวางกลยุทธ์ การนำผลการวิจัยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ การปรับปรุงแนวคิดและกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. เพื่อสนับสนุนให้ บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai ได้นำนวัตกรรมมาปฏิบัติจริงในการดำเนินธุรกิจให้เติบโตแข็งแกร่งและยั่งยืน

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลาดหลักทรัพย์ mai และ สนช. เกิดจากแนวคิดที่จะพัฒนา บจ. เป็นองค์กรต้นแบบในการดำเนินธุรกิจด้วยนวัตกรรม ซึ่ง บจ. เป็นบริษัทที่มีความพร้อมทั้งด้านเงินทุนและโอกาสในการเติบโตทางธุรกิจ จึงมีศักยภาพเข้าถึงกระบวนการทางนวัตกรรม โดยจะมีการให้ความรู้ให้คำปรึกษาเชิงลึกและการสนับสนุนต่างๆ จากหน่วยงานพันธมิตรแก่ บจ. ในการพัฒนาคุณภาพ บจ.

นายพันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. กล่าวว่า “โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ” สนช. ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล สำรวจและประเมินความสามารถด้านนวัตกรรมของ บจ. เบื้องต้นจะคัดเลือก 30 บจ. ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาดหลักทรัพย์ mai เข้าร่วมหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและความยั่งยืนทางธุรกิจ.

นายชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์ กล่าวว่า ในปัจจุบันนวัตกรรมนับว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยการนำนวัตกรรมมาใช้ในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่การวางกลยุทธ์ ... 29 ม.ค. 2559 23:59 ไทยรัฐ