วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ยูเนสโกชี้ มรดกโลกกำลังเสื่อมโทรม

มาชูปิกชู หนึ่งในมรดกโลกในประเทศเปรู (ภาพ: AP)

เมื่อ 28 ม.ค. องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ เผยรายชื่อมรดกโลกที่กำลังประสบปัญหาเสื่อมโทรมและได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว ได้แก่ แหล่งอารยธรรมอินคาโบราณ “มาชูปิกชู” ในประเทศเปรู ถูกรุกรานจากกลุ่มลอบตัดไม้ทำลายป่า และรัฐบาลเปรูขาดระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ขณะที่เมืองโอโมริ ทางตะวันตกของญี่ปุ่น เมืองลี่เจียงของจีน และเกาะมองต์แซงต์มิเชลของฝรั่งเศส ซึ่งล้วนเป็นเมืองเก่าแก่ เงียบสงบ และมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน ถูกรบกวนจากนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลที่เดินทางจากทั่วโลกไปเยี่ยมชมในแต่ละปี ทำให้ชาวเมืองที่อาศัยในพื้นที่ได้รับผลกระทบ และบางพื้นที่มีปัญหากลุ่มทุนจากภายนอกกว้านซื้อที่ดินจากชาวเมืองดั้งเดิมเพื่อเก็งกำไรด้วย.

องค์การยูเนสโกแห่งสหประชาชาติ เผยรายชื่อมรดกโลกที่กำลังประสบปัญหาเสื่อมโทรมและได้รับผลกระทบจากการท่องเที่ยว เช่น มาชูปิกชู ในเปรู รวมทั้งเมืองเก่าแก่ในญี่ปุ่น, จีน และฝรั่งเศส... 29 ม.ค. 2559 23:57 ไทยรัฐ