วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มีชัย ขอคนเห็นต่างร่างรธน.บอกด้วย ควรแก้แบบไหน มั่นใจ ก.ม.ลูกเสร็จทัน

“มีชัย” เปิดรธน.ร่างแรก 270 มาตรา 15 หมวด แจงทำตามหลัก 10 ข้อ คสช.เน้นขจัดทุจริต ยัน ไม่ผิดแปลกจากหลักสากล วอน คนเห็นต่างบอกด้วยจะให้แก้ยังไง ย้ำ คสช.ยังมีอำนาจตาม รธน.ชั่วคราว มั่นใจทำ ก.ม.ลูกทันแต่ขอตั้ง กรธ.เพิ่ม

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. ที่รัฐสภา นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) แถลงว่า ร่างแรกรัฐธรรมนูญ มีทั้งสิ้น 270 มาตรา แบ่งเป็น 15 หมวด คือ 1. บททั่วไป 2. พระมหากษัตริย์ 3.สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 4. หน้าที่ของปวงชนชาวไทย 5. หน้าที่ของรัฐ 6. แนวนโยบายแห่งรัฐ 7. รัฐสภา 8. ครม. 9. การขัดกันแห่งผลประโยชน์ 10.ศาล 11. ศาลรัฐธรรมนูญ 12. องค์กรอิสระ 13. องค์กรอัยการ 14. การปกครองท้องถิ่น และ15. การแก้ไขเพิ่มรัฐธรรมนูญ และบทเฉพาะกาล

เบื้องต้น เราได้ส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่น คสช. ครม. สนช. สปท. กกต. ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลฎีกา และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ช่วยดู หากมีข้อเสนอแนะอยากให้ปรับปรุง ก็ให้ตอบกลับมาภาย ในวันที่ 15 ก.พ.

นายมีชัย กล่าวว่า ที่ผ่านมา เราเปิดรับฟังความคิดเห็นแบบกว้าง จนทำให้ได้ความเห็นหลากหลาย จากทุกภาคส่วนที่เข้ามายื่นข้อเสนอแนะ ทำให้กรธ.รู้ว่า ปัญหาของบ้านเมืองที่แท้จริง คือ การทุจริต แต่บางพรรคการเมืองกลับไม่มีการพูดถึงในเรื่องนี้เลย การทำงานของ กรธ.ยึดไปตามกรอบ 10 ประการ ของมาตรา 35 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว โดยเฉพาะ (3) กำหนดให้ต้องสร้างกลไกกำจัดการทุจริต ทั้งภาครัฐ และเอกชน (4) กำหนดให้ต้องสร้างกลไกไม่ให้ผู้ที่เคยต้องคำพิพากษาทุจริต และทำให้การเลือกตั้งไม่สุจริต เข้าสู่การเมือง และ (8) กำหนดให้ต้องสร้างกลไกการใช้จ่ายภาครัฐให้สอดคล้องกับการเงินของประเทศ และการตรวจสอบต้องมีประสิทธิภาพ ร่างของเรามีเนื้อหาเหล่านี้กระจายอยู่ทั่วไป อาจทำให้ฝ่ายการเมืองรับไม่ได้ แต่ยืนยันว่า เราจำเป็นต้องเขียนเรื่องเหล่านี้ไว้ เพราะเป็นกลไกบังคับ ตราบใดที่ รัฐธรรมนูญ ชั่วคราว พ.ศ. 2557 ยังอยู่ ไม่ว่า จะร่างฯกี่ครั้ง เนื้อหาเหล่านี้จะต้องยังอยู่ และเชื่อว่า คนมาร่างฯใหม่ อาจจะเห็นอะไรมากกว่าที่เราเห็น

นายมีชัย กล่าวว่า ส่วนข้อสงสัยที่ว่า องค์กรอิสระไม่ยึดโยงกับประชาชนนั้น ต้องเข้าใจด้วยว่า องค์กรที่มาตรวจสอบต้องเป็นอิสระพิจารณาตามแบบวิชาการ ไม่ให้ลงคะแนนนำเสียงข้างมากเข้ามาตัดสิน ในหลายๆ ประเทศทั่วโลก ก็กำหนดให้ศาลเป็นผู้ตัดสิน ดังนั้น กลไกเหล่านี้เป็นกลไกปกติที่สากลใช้กัน เป็นคนละเรื่องกันกับการเลือกตั้ง ส.ส. ที่กรธ.ไม่ได้ร่างผิดแปลกไปจากสากลร่างกัน มีแต่ประเทศคอมมิวนิสต์เท่านั้น ที่ตั้งศาลประชาชน ถามว่า องค์กรอิสระที่มีอยู่ยังมั่นใจมากน้อยแค่ไหน กรธ.เข้าใจว่า มีผู้ติดใจเรื่องคุณสมบัติ จึงเพิ่มให้สูงขึ้น เพื่อมั่นใจว่า มีประสบการณ์ ความรู้เพียงพอต่อความมั่นใจได้ องค์กรแต่ละองค์กรจะถูกตรวจสอบไม่พ้นไปได้

"ร่างรัฐธรรมนูญยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ เพราะยังต้องรอรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและประชาชนอีกครั้ง เพื่อนำความเห็นเหล่านั้นมาปรับแก้ให้สอดคล้องต้องกัน เราจะรับฟังตามเหตุผล แต่หากบอกเพียงร่างนี้ไม่เป็นประชาธิปไตย เราก็ไม่รู้จะแก้อย่างไร ต้องบอกด้วยว่า ให้แก้อย่างไรเพราะอะไร การนำเสนอข้อคิดเห็นอยากให้คำนึงถึงประชาชนและประเทศชาติเป็นสำคัญ กรธ.พร้อมรับฟังทุกฝ่ายเสมอ" ประธานกรธ.กล่าว

จากนั้น นายมีชัย จึงเปิดให้สื่อมวลชน ซักถาม เริ่มจากถามว่า เหตุใดจึงกำหนดให้คสช.มีอำนาจใช้มาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญ ชั่วคราว 2557 ได้ นายมีชัย กล่าวว่า อำนาจนี้ไม่ได้อยู่เหนือรัฐธรรมนูญ แต่จะอยู่ภายใต้ของรัฐธรรมนูญใหม่ ในฐานะเป็นลูกของรัฐธรรมนูญ จึงจะไม่มีอำนาจไปฆ่าแม่ และไม่มีอำนาจไปล้มล้างรัฐธรรมนูญได้

เมื่อถามว่า ลักษณะดังกล่าว คือ คณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ (คปป.) หรือไม่ และทำไมต้องเป็น มาตรา 44 ในรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 นายมีชัย กล่าวว่า ไม่ใช่ เป็นความเข้าใจของสื่อฯไปเอง แต่ที่ใช้มาตรา 44 เพราะต้องการให้รัฐบาล และคสช.มีเครื่องมือในการทำงาน โดยอำนาจของ คสช. ตามรัฐธรรมนูญชั่วคราว 2557 จะอยู่ไปจนกว่ามีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้ง เมื่อมีรัฐบาลใหม่ คสช.ก็จะหมดไป

เมื่อถามว่า ในบทเฉพาะกาลมาตรา 259 วรรคสอง กำหนดให้ กรธ. ทำกฎหมายลูกให้เสร็จภายใน 8 เดือน แต่ถ้าทำไม่เสร็จให้ กรธ.พ้นไป และตั้งคนขึ้นมาทำกฎหมายใหม่ นายมีชัย กล่าวว่า ในระยะเวลา 8 เดือน อาจจะร่างฯไม่เสร็จจึงขอให้ คสช.เพิ่มกรธ.อีก ประมาณ 7 คน จากหลากหลายสาขา ซึ่งมาตรา 259 วรรคท้ายกำหนดให้ คสช.สามารถแต่งตั้ง กรธ.ได้ แต่กรธ.ต้องมีจำนวนไม่เกิน 30 คน เพื่อเข้ามาช่วยดูให้กฎหมายเสร็จทันเวลา แต่ถ้าเราทำกฎหมายที่เกี่ยวกับเลือกตั้ง 5-6 ฉบับเสร็จ ก็อาจจะเดินหน้าเลือกตั้งได้ โดยไม่ต้องรอให้เสร็จครบทั้ง 10 ฉบับ แต่ส่วนตัวมั่นใจว่า ระยะเวลา 8 เดือน จะสามารถพิจารณากฎหมายลูกได้เสร็จทัน ตามเวลาแน่นอน การที่เราเขียนมาตรา 260 วรรคสองไว้ เป็นการเขียนเผื่อว่า ถ้าไม่เสร็จจะทำอย่างไรแต่ถ้าติดใจกัน เมื่อถึงเวลาตัดออกก็ได้

เมื่อถามว่า จะนิยามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว่าอย่างไร นายมีชัย กล่าวว่า เรียกว่า "รัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ" เมื่อถามย้ำว่า คำนิยามนี้ จะใช้รณรงค์ในการทำประชามติ หรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า ก็เรียกว่า "รัฐธรรมนูญฉบับราชอาณาจักรไทยนั่นแหละ"

เมื่อถามว่า หากร่างรัฐธรรมนูญไม่ผ่านประชามติ จะดำเนินการต่อไปอย่างไร นายมีชัย กล่าว่า "ไม่รู้ อย่าผมให้ผมตอบ เดี๋ยวตกใจ" เมื่อถามย้ำว่า ขอให้ช่วยตอบให้ตกใจได้หรือไม่ นายมีชัย กล่าวว่า "อย่าเลย เดี๋ยวเป็นลม"

“มีชัย” เปิดรธน.ร่างแรก 270 มาตรา 15 หมวด แจงทำตามหลัก 10 ข้อ คสช.เน้นขจัดทุจริต ยัน ไม่ผิดแปลกจากหลักสากล วอน คนเห็นต่างบอกด้วยจะให้แก้ยังไง ย้ำ คสช. ยังมีอำนาจตาม รธน.ชั่วคราว มั่นใจทำ ก.ม.ลูกทันแต่ขอตั้ง กรธ.เพิ่ม 29 ม.ค. 2559 19:07 29 ม.ค. 2559 20:03 ไทยรัฐ