วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิด 'ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม' สุดคึก วธ. จัดเต็ม ชูอัตลักษณ์ 3 ว.

เปิด 'ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม' สุดคึก วธ. จัดใหญ่-จัดเต็ม “ตลาดวัฒนธรรมสร้างชาติ” ชูอัตลักษณ์ 3 ว. ”วิถีถิ่น-วิถีไทย-วิถีโลก” สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นเลิศล้ำ ขนผลงานศิลปะ-ศิลปินล้ำค่าทั่วประเทศ มอบความสุขคนไทย จัดธีมงาน 4 ช่วงสุดคลาสสิกตลอด กุมภาฯ ต้อนรับ “ตรุษจีน-วาเลนไทน์-มาฆบูชา” 

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ที่ทำเนียบรัฐบาล พร้อมด้วย นายอภินันท์ โปษยานนท์ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นางสาวเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ร่วมกันแถลงข่าวการดำเนินการจัดงาน โครงการตลาดนัดสินค้าชุมชน ข้างทำเนียบรัฐบาล หรือ "ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม" ตามนโยบายที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ต้องการให้หน่วยงานต่างๆ มีตลาดที่สร้างโอกาสให้ชาวเกษตรกรและผู้ประกอบการย่อย ให้มีแหล่งจำหน่ายสินค้า เพื่อสร้างรายได้เพิ่มและพัฒนาสินค้า ตลอดจนเชื่อมโยงการตลาดจากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคโดยตรง

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้รับมอบหมายเป็นเจ้าภาพในการจัดงานระหว่างวันที่ 1-26 ก.พ. 59  ซึ่งในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ดำเนินนโยบายสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม รวมถึงการนำทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง จึงได้มีแนวคิดจัด "ตลาดวัฒนธรรม : ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข" เพื่อนำผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมสร้างสรรค์จากทั่วประเทศ ผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ ศิลปินพื้นบ้าน ผลงานของนักศึกษาจากวิทยาลัยนาฏศิลป์และวิทยาลัยช่างศิลป มาจัดจำหน่าย รวมถึงคัดเลือกสินค้าทางวัฒนธรรมจากช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ทั้งนี้ ภายในงานนั้นมีการจัดประมูลผลงานของศิลปินแห่งชาติด้วย

นายวีระ กล่าวอีกว่า บริเวณคลองผดุงกรุงเกษมนั้น เปรียบเสมือนเป็นศูนย์กลาง เปิดโอกาสให้กระทรวงต่างๆ ได้แสดงผลงานและนำสินค้ามาจำหน่าย โดยในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมจะมีการจัดงานรวมระยะเวลา 26 วันด้วยกันทั้งสิ้น โดยกระทรวงวัฒนธรรมนั้นจะนำอัตลักษณ์วิถีถิ่น วิถีไทย วิถีโลก มาถ่ายทอด

โดยงานนั้นจะแบ่งเป็น "วิถีถิ่น" รูปแบบงานนั้นจะแสดงถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของไทย เป็นเสน่ห์แสดงออกถึงมิตรไมตรีแบบไทย ในส่วนของ "วิถีไทย" รูปแบบวัฒนธรรมที่งดงาม ประณีต วิจิตร มีเอกลักษณ์และโดดเด่น เป็นภาพสะท้อนความรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมไทย ซึ่งนำของดีของเด่นของดังจาก 4 ภูมิภาค ส่วน "วิถีโลก" เป็นการจัดในรูปแบบวัฒนธรรมปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองกับรูปแบบวิถีชีวิตที่ทันสมัยไร้พรมแดน ซึ่งจะเป็นการนำสินค้าที่ได้พัฒนาแล้ว และได้การยอมรับจากนานาชาติ อาทิ หัวโขน ของจิ๋ว หุ่นกระบอก ภาพเขียน ผลงานศิลปะของศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น

กระทรวงวัฒนธรรมได้จัดพื้นที่การจัดงาน และปรับเปลี่ยนธีมการจัดงานในแต่ละสัปดาห์ ให้ประชาชนได้มาท่องเที่ยว และใช้จ่ายในบรรยากาศต่างๆ ได้แก่ ช่วงแรก 1-7 ก.พ. ตลาดมั่งมีศรีสุข ซึ่งอยู่ในช่วงตรุษจีน ช่วงที่สอง 8-14 ก.พ. ตลาดสร้างรัก ซึ่งอยู่ในช่วงวันแห่งความรัก ช่วงที่สาม 15-21 ก.พ. ตลาดสร้างสุข และช่วงสุดท้าย 22-26 ก.พ. ตลาดสร้างบุญ ซึ่งเป็นสัปดาห์วันมาฆบูชา

อย่างไรก็ตาม การจัดตลาดวัฒนธรรมครั้งนี้ เพื่อจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมถึงให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และเผยแพร่มรดกทางภูมิปัญญาไทย ที่มีคุณภาพมาตรฐานไปสู่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ รวมไปถึงเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการของหน่วยงานในกระทรวงวัฒนธรรมด้วย นายวีระ กล่าว

ด้าน น.ส.เรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง กล่าวว่า การจัดงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษมที่ผ่านมา ถือว่าประสบความสำเร็จด้วยดี ในการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส โดยมีผลยอดจำหน่ายจำนวนมาก มีประชาชนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยต่อเนื่องตลอดเวลา ซึ่งเดือนนี้จะเป็นการจัดงานของกระทรวงวัฒนธรรม ในแนวคิดจัด "ตลาดวัฒนธรรม : ทุนวัฒนธรรมสร้างชาติ ตลาดวัฒนธรรมสร้างสุข"

'ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม' สุดคึก วธ.จัดใหญ่-จัดเต็ม ชูอัตลักษณ์ 3 ว.”วิถีถิ่น-วิถีไทย-วิถีโลก”สะท้อนภูมิปัญญาท้องถิ่นเลิศล้ำ ช่วงสุดคลาสสิกตลอดเดือนกุมภาฯ ต้อนรับ “ตรุษจีน-วาเลนไทน์-มาฆบูชา” มั่นใจปลุกวัฒนธรรมไทยกระหึ่มก้องโลก 29 ม.ค. 2559 16:45 ไทยรัฐ