วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวนาร้องรัฐ ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย 4 หมื่นล้าน เป็นทุนปลูกข้าว

ชาวนาร้องรัฐ จัดสรรวงเงินสินเชื่อ ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย 40,000 ล้าน เฉพาะรายที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ กับก.เกษตร เท่านั้น หวังใช้เป็นทุนเพาะปลูกข้าวปี 59/60 ด้านพาณิชย์ คาด ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกปี 59/60 เพิ่มเป็น 27 ล้านตัน จากเดิม 25 ล้านตัน หากมีน้ำเพียงพอ...

วันที่ 29 ม.ค. 59 นายสุเทพ คงมาก นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะทำงานวางแผนการผลิตข้าวครบวงจร ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร เพื่อจัดทำแผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร ครั้งที่ 4 รองรับผลผลิตข้าวฤดูกาลผลิตปี 59/60 ว่า สมาคมฯ เสนอขอความช่วยเหลือจากภาครัฐ คือ ขอให้จัดสรรวงเงินสินเชื่อให้ชาวนาในการเพาะปลูกข้าวปี 59/60 แบบปลอดดอกเบี้ย รวม 40,000 ล้านบาท แต่มีเงื่อนไขปล่อยกู้ให้เฉพาะชาวนาที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรฯ รายละไม่เกิน 100,000 บาท 

ด้าน นางสาวชุติมา บุณยประภัศร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ข้อเสนอของชาวนา ที่ต้องการให้ภาครัฐช่วยเหลือนั้นรัฐน่าจะดำเนินการได้ แต่ขอไปหารือกับฝ่ายนโยบายก่อน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคาดว่าปริมาณการเพาะปลูกข้าวเปลือกนาปีปี 59/60 อาจเพิ่มขึ้นเป็น 27.17 ล้านตัน จากการประชุมครั้งก่อนที่กำหนดไว้ที่ 25.1 ล้านตัน ตามปริมาณความต้องการบริโภคทั้งในประเทศและส่งออก โดยปริมาณที่เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้านตัน หรือ 8% เป็นอัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด กรณีที่มีน้ำเพียงพอสำหรับการเพาะปลูก 

"ตอนนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการเพาะปลูก โดยต้องกำหนดว่าจังหวัดใดจะเพาะปลูกในปริมาณเท่าไร เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณน้ำ รวมถึงกำหนดพันธุ์ข้าว และการรวมนาเป็นแปลงใหญ่ให้ชาวนาได้ทำร่วมกันเพื่อลดต้นทุนการผลิต เมื่อได้แผนเพาะปลูกทั้งหมดแล้วจะนำไปหารือกับชาวนาในพื้นที่เพื่อให้เกิดความเข้าใจ โดยชาวนารายใดที่ไม่ได้ปลูกข้าวต่อก็ขอให้เปิดใจกว้างยอมปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น หรือทำอาชีพอื่นเสริม ซึ่งจะมีหน่วยงานของราชการเข้าไปช่วยเหลือ" 

สำหรับ การลดต้นทุนด้านปัจจัยการผลิตนั้น กระทรวงพาณิชย์ จะหารือกับผู้ประกอบการปุ๋ยเคมี ยาปราบและกำจัดศัตรูพืชเพื่อให้ลดราคาขาย พร้อมกับจูงใจให้ชาวนาลดการใช้ปุ๋ย ยา รวมถึงการปรับลดค่าเช่ารถเกี่ยวข้าว ขณะที่ กระทรวงมหาดไทย จะหารือกับเจ้าของที่ดินเพื่อปรับลดราคาเช่าที่นาด้วย โดยรายละเอียดทั้งหมดนี้ จะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (นบข.) วันที่ 24 ม.ค.นี้ 

ชาวนาร้องรัฐ จัดสรรวงเงินสินเชื่อ ปล่อยกู้ปลอดดอกเบี้ย 40,000 ล้าน เฉพาะรายที่ร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ กับก.เกษตร เท่านั้น หวังใช้เป็นทุนเพาะปลูกข้าวปี 59/60 ด้านพาณิชย์ คาด ปริมาณผลผลิตข้าวเปลือกปี 59/60 เพิ่มเป็น 27 ล้านตัน 29 ม.ค. 2559 16:06 ไทยรัฐ