วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมควบคุมโรค ตรวจด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างปท. เฝ้าระวัง 'เมอร์ส'

อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฝ้าระวังโรคเมอร์ส รวมถึงโรคติดต่ออื่นๆ แจง 4 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรค ย้ำ ปชช.อย่าตื่นตระหนก เชื่อในระบบสาธารณสุขไทย...

เมื่อวันที่ 28 ม.ค. 59 นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค พร้อมด้วย พล.ต.ท.ณัฐธร เพราะสุนทร ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง และนายศิโรตม์ ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรมควบคุมโรค เพื่อตรวจเยี่ยมและเน้นย้ำภารกิจในด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส รวมทั้งโรคติดต่อระหว่างประเทศอื่นๆ ซึ่งการดำเนินการตามบทบาทนี้เป็นความร่วมมือระหว่างเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกประเทศ

นายแพทย์อำนวย กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พบว่ามีผู้โดยสารเดินทางเข้าออกประเทศไทยเฉลี่ยวันละกว่า 170,000 คน ผู้โดยสารที่คัดกรองที่ด่านควบคุมโรคประมาณวันละ 600-800 คน ทั้งนี้มีเที่ยวบินที่บินมาจากประเทศแถบตะวันออกกลางวันละประมาณ 10 เที่ยวบิน ซึ่งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรคมีภารกิจสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง หรือโรคเมอร์ส คือ การเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและติดตามข่าวสาร สถานการณ์ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ร่วมกับ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ได้ร่วมดำเนินการดังนี้ 1.เข้มงวดในการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตะวันออกกลาง ได้แก่ ประเทศโอมาน กาตาร์ ซาอุดีอาระเบีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อิหร่าน จอร์แดน ให้ลงจอดที่อาคาร เทียบเครื่องบิน E และ G เป็นการเฉพาะตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2559 เป็นต้นมา เพื่อให้ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิ หากพบเจ็บป่วย ก็มีระบบส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่กรมควบคุมโรค ได้กำหนดไว้ตามมาตรฐานการป้องกันควบคุมโรค

2.ประสานสายการบินและคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบินกรุงเทพ ให้มีการสังเกตและเฝ้าระวัง ผู้ป่วยที่มีไข้สูงหรือมีอาการผิดปกติรุนแรง ตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทาง โดยแนะนำให้ปรึกษาแพทย์ เพื่อรับคำแนะนำก่อนเดินทาง หรือให้หลีกเลี่ยงการเดินทางจนกว่าร่างกายจะมีความสมบูรณ์แข็งแรงดี 3.ประกาศข้อคำเตือน ด้านสุขภาพในเที่ยวบินจากประเทศกลุ่มเสี่ยง และแจก Health Beware Card ให้กับผู้โดยสารบนเครื่องบินพร้อมกับประกาศให้ผู้โดยสารทราบถึงมาตรการด้านสาธารณสุขของประเทศไทย 4.ขอความร่วมมือสายการบินดูแลและให้คำแนะนำ หากผู้โดยสารมีอาการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทาง ขอความร่วมมือสายการบินประเมินอาการผู้โดยสารเบื้องต้น รวมทั้งวัดอุณหภูมิผู้โดยสาร หากมีไข้สูง หรือมีอาการผิดปกติรุนแรง ให้แจ้งท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หรือด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค ทันที เพื่อดำเนินการตามระบบป้องกันควบคุมโรค

นายแพทย์อำนวย กล่าวอีกว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีมาตรการหลัก 4 มาตรการ เพื่อป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดโรคในประเทศดังนี้ 1.มาตรการระหว่างประเทศ ได้ประสานการทำงานอย่างใกล้ชิดกับองค์การอนามัยโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (WHO-SEARO) 2.มาตรการที่ด่านควบคุมโรค ได้ตรวจคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากประเทศโอมานอย่างเข้มข้นทุกคน โดยมี 2 เที่ยวบินตรงจากประเทศโอมาน ผู้โดยสารประมาณ 400 กว่าคนต่อวัน 3.มาตรการที่โรงพยาบาลทั้งรัฐและเอกชน เน้นย้ำขอความร่วมมือให้โรงพยาบาลรัฐและเอกชนทุกแห่งเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวัง คัดกรองและคัดแยกผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการระบบทางเดินหายใจ 4.มาตรการที่ชุมชน ได้กำชับเน้นย้ำแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุข อาสาสมัครสาธารณสุข เฝ้าระวังผู้ที่มีไข้ ไอ มีประวัติเดินทางจากพื้นที่เสี่ยง

"ขอให้มั่นใจในระบบสาธารณสุขไทย และไม่ตื่นตระหนก รวมทั้งขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพโดยเฉพาะในช่วงที่อาการแปรปรวนใช้มาตรการ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ และสวมหน้ากากป้องกันโรคเวลาไอ จาม หลีกเลี่ยงอยู่ใกล้ชิดกับผู้ที่มีอาการทางเดินหายใจ ผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด และหากจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ขอให้อย่าคลุกคลีกับผู้ป่วย และถ้ากลับประเทศไทยภายใน 14 วัน หากมีอาการ ไข้ ไอ น้ำมูก เจ็บคอ ให้ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลทันที หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422" นายแพทย์อำนวย กล่าวปิดท้าย

อธิบดีกรมควบคุมโรค ตรวจเยี่ยมด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฝ้าระวังโรคเมอร์ส รวมถึงโรคติดต่ออื่นๆ แจง 4 มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรค ย้ำ ปชช.อย่าตื่นตระหนก เชื่อในระบบสาธารณสุขไทย... 29 ม.ค. 2559 16:04 ไทยรัฐ