วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดตัวแล้ว! มีชัย ฟุ้งร่างฯ'ปฏิรูปประเทศ'ปราบโกง-ไม่ฟอกคนทำผิด

เปิดตัวร่าง รธน. ฉบับ "ปฏิรูปประเทศ" มี 270 มาตรา 15 หมวด ใช้เวลาร่าง 117 วัน ด้าน "มีชัย" ฟุ้งเป็นร่างฯ ปราบทุจริต-ไม่ใช่เป็นที่ฟอกตัวคนทำผิด พร้อมเปิดรับฟังความเห็นทุกฝ่าย ปูทางสู่ร่างฉบับสมบูรณ์

เมื่อวันที่ 29 ม.ค. 59 ที่ห้องประชุมงบประมาณชั้น 3 อาคารรัฐสภา 3 นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) กล่าวว่า หลังจากที่ กรธ. ได้รับการแต่งตั้ง เมื่อวันที่ 5 ต.ค. 58 และเริ่มทำงานตั้งแต่ วันที่ 6 ต.ค. 58-29 ม.ค. 59 ใช้เวลา 117 วัน วันหยุด 40 วัน รวมเวลาการทำงาน 77 วัน ได้ร่างรัฐธรรมนูญร่างแรกที่มี 94 หน้า บทบัญญัติจำนวน 270 มาตรา มี 15 หมวด ประกอบด้วย หมวด 1 บททั่วไป หมวด 2 พระมหากษัตริย์ หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หมวด 4 หน้าที่ของปวงชนชาวไทย หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ หมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ หมวด 7 รัฐสภา หมวด 8 คณะรัฐมนตรี หมวด 9 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ หมวด 10 ศาล หมวด 11 ศาลรัฐธรรมนูญ หมวด 12 องค์กรอิสระ หมวด 13 องค์กรอัยการ หมวด 14 การปกครองท้องถิ่น หมวด 15 การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญและบทเฉพาะกาล

"ด้วยเวลาที่มีเราได้ทำการร่างรัฐธรรมนูญได้ดีที่สุด โดยยึดตามกรอบร่างรัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 มาตรา 39/1 วรรคสอง ทั้งนี้ กรธ. พร้อมเปิดรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงเป็นร่างรัฐธรรมนูญที่สมบูรณ์ที่สุด โดยเราต้องการให้เป็นร่างรัฐธรรมนูญ ที่ปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง และไม่ใช่เป็นที่ฟอกตัวคนทำผิด" นายมีชัย กล่าว

เมื่อถามว่า ภาพรวมของร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทั้งหมด จะเรียกว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับใด นายมีชัย กล่าวว่า เป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับปฏิรูปประเทศ

เปิดตัวร่าง รธน. ฉบับ "ปฏิรูปประเทศ" มี 270 มาตรา 15 หมวด ใช้เวลาร่าง 117 วัน ด้าน "มีชัย" ฟุ้งเป็นร่างฯ ปราบทุจริต-ไม่ใช่เป็นที่ฟอกตัวคนทำผิด พร้อมเปิดรับฟังความเห็นทุกฝ่าย ปูทางสู่ร่างฉบับสมบูรณ์ 29 ม.ค. 2559 15:40 ไทยรัฐ