วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทั่วไทยอุ่นขึ้น ลุ้น! 1-3 ก.พ. ลมหนาวมาเยือนอีกครั้ง

ทั่วไทยอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า ยกเว้นภาคเหนือ-อีสาน และภาคกลางตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป ขณะที่ภาคใต้ฝนลดลง อ่าวไทยคลื่น 1-2 เมตร หลังจากนั้น วันที่ 1-3 ก.พ. มวลอากาศเย็นระลอกใหม่ จะแพร่ลงมาปกคลุมอีกครั้ง ...

วันที่ 29 มกราคม จากการตรวจสอบสภาพอากาศพบว่า ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนนี้ มวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง จึงทำให้บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า โดยมีหมอกหนาในบางพื้นที่ ยกเว้นแต่บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้ ก็จะมีกำลังอ่อนลง เช่นเดียวกัน ซึ่งก็จะทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนลดลง อ่าวไทยมีคลื่นลมอ่อนลงในระยะนี้ แต่บริเวณอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ยังคงมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วย

หลังจากนั้นในช่วงวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ มวลอากาศเย็นระลอกใหม่กำลังปานกลางจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต้อีกครั้ง ซึ่งก็จะทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในช่วงแรก และจะมีอากาศเย็นลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ก็จะมีกำลังแรงขึ้นไปด้วยเช่นกัน โดยจะทำให้ภาคใต้มีฝนตกเพิ่มขึ้น คลื่นลมบริเวณอ่าวไทย ก็จะมีกำลังปานกลาง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 - 3 เมตร

โดยจากการตรวจสอบสถานการณ์คลื่นลมตอนนี้ พบว่าคลื่นบริเวณฝั่งอ่าวไทยเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วโดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ส่วนตอนล่าง ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ทะเลยังคงมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตร

ส่วนสถานการณ์ฝนในบริเวณภาคใต้วันนี้ก็ลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากการตรวจสอบตลอดทั้งวันนี้ ก็พบว่าตกกระจายตัวเป็นหย่อมๆ ในบริเวณตอนกลางจนถึงตอนล่าง โดยตกแบบมาไวไปไวเท่านั้น ในขณะที่ตอนบนวันนี้ อิทธิพลจากคลื่นกระแสลมตะวันตกก็อ่อนกำลังลงแล้ว จึงทำให้ฝนบริเวณตอนบนลดลงเช่นกัน

ซึ่งจากการตรวจสอบภาพถ่ายดาวเทียม แสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยในเช้าวันนี้ก็พบว่า บริเวณภาคเหนือ ท้องฟ้าแจ่มใส มีเมฆน้อย โดยพบเมฆชั้นกลางเล็กน้อยทางตอนล่างของภาคส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ท้องฟ้าโปร่งเช่นกัน โดยเป็นเมฆชั้นกลางทางตะวันออกและตะวันตกของภาค ขณะที่ภาคกลาง มีเมฆเป็นบางส่วน โดยเป็นเมฆชั้นกลางทางตะวันออกของภาค ภาคตะวันออก ท้องฟ้าแจ่มใส เป็นเมฆชั้นกลางเล็กน้อยทางตอนบนของภาค โดยตอนนี้ยังไม่พบกลุ่มเมฆฝนในพื้นที่ตั้งแต่ตอนบนจนถึงตอนกลางของประเทศ ส่วนภาคใต้ วันนี้ยังคงมีเมฆเป็นส่วนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเมฆชั้นกลางและชั้นสูง ตรวจพบกลุ่มฝนบางพื้นที่บริเวณตอนล่างของภาค

ส่วนอุณหภูมิในเช้าวันนี้ พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกปกคลุมด้วยสีเขียว คือมีอากาศเย็นโดยทั่วไปเท่านั้น และมีพื้นที่สีน้ำเงิน คือมีอากาศหนาวปกคลุมเล็กน้อยบริเวณภาคเหนือตอนบน โดยอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ 12 - 13 องศาเซลเซียส บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน ส่วนในช่วงกลางวันมีอากาศร้อน แดดแรง อุณหภูมิสูงสุด ขยับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไปแตะที่ 34 - 35 องศาเซลเซียส บริเวณภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก

ภาพรวมสภาพอากาศแต่ละภาควันนี้ ดังนี้

ภาคเหนือ อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า ตอนบนของภาค อากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนล่าง อากาศเย็น อุณหภูมิต่ำสุด 16 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-10 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดภูอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 30 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32 องศาเซลเซียส ตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นมา ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไป ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีเมฆบางส่วน กับมีฝนฟ้าคะนองเป็นแห่งๆ ร้อยละ 20 ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อากาศเย็น กับมีหมอกบางในตอนเช้า และอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 35 องศาเซลเซียส.

ทั่วไทยอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีหมอกในตอนเช้า ยกเว้นภาคเหนือ-อีสาน และภาคกลางตอนบน ยังคงมีอากาศเย็นโดยทั่วไป ขณะที่ภาคใต้ฝนลดลง อ่าวไทยคลื่น 1-2 เมตร หลังจากนั้น วันที่ 1-3 ก.พ. มวลอากาศเย็นระลอกใหม่ จะแพร่ลงมาปกคลุมอีกครั้ง ... 29 ม.ค. 2559 06:08 ไทยรัฐ